Wednesday, September 9, 2009

கன்னிவெடிகளை அகற்றுவதற்கு அமெரிக்கா பயிற்சியும் உபகரணங்களும் வழங்குகின்றது.

புலிகளின் வன்பிடியில் இருந்து மீட்கப்பட்ட பிரசேதங்களில் மக்களை மீள் குடியேற்றம் செய்யும் பொருட்டு படையினர் மேற்கொண்டுவரும் கன்னிவெடிகள் அகற்றும் செயற்பாடுகளுக்கு அமெரிக்க மேலும் உதவ முன்வந்துள்ளது.

இதன் பொருட்டு, எம்பிலிப்பிட்டியவில் உள்ள பொறியியல் படையணியின் பயிற்சிக்கல்லூரியில் விசேட பயிற்சிகளை அமெரிக்கப்படையினர் வழங்கி வருகின்றனர். அதுடன் அமெரிக்காவின் ஆசிய கட்டளை மையம் கன்னிவெடி அகற்றுதலுக்கு தேவையான ஒரு லட்சம் அமெரிக்க டொலர்கள் பெறுமதியான தற்காப்பு உபகரணங்களை வழங்கியுள்ளது.

மேலும் கன்னிவெடி அகற்றும் செயற்பாடுகளுக்காக 6.6 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை அமெரிக்கா ஏற்கனவே வழங்கியிருந்தது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

0 comments :

Copyright www.ilankainet.com All right reserved.
Designed and Hosted By : ilankainet.com
To contact us : ilankainet@gmail.com