Friday, August 7, 2020

ஐதேகவின் முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் சஜித் அணியிலிருந்து பாராளுமன்றிற்கு!

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியும் தங்களது கட்சியிலிருந்து தேசியப்பட்டியலுக்காக பெயர்களைப் பதிவு செய்துள்ளன.

இம்முறை இடம்பெற்ற பாராளுமன்றத் தேர்தலுக்கேற்ப அக்கட்சியிலிருந்து தேசியப்பட்டியல் உறுப்பினர்கள் எழுவர் தெரிவாகியுள்ளனர். தோல்வியைத் தழுவிய எந்தவொரு நபரையும் தேசியப்பட்டியலில் அக்கட்சி இடம்பெறச் செய்யவில்லை. ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தேர்தல் ஆணையாளர் நாயகத்திற்கு அனுப்பிவைத்துள்ள பெயர்கள் வருமாறு

திஸ்ஸ அத்தநாயக்க
ஹரீன் பிரனாந்து
இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார்
டயனா கமகே
சிரால் லக்திலக்க
ரஞ்சித் மத்தும பண்டார
மயன்த திசாநாயக்க

Read more...

முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 60 பேருக்கு மேல் தோல்வி!

சென்றமுறை பாராளுமன்றத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய 60 இற்கும் மேற்பட்டோர் நேற்று முன்தினம் இடம்பெற்ற பொதுத்தேர்தலில் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளனர் எனத் தெரியவருகின்றது.

அவர்களின் பெயர்கள் வருமாறு

1. ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்கிரமசிங்க
2. பொதுச் செயலாளர் அகில விராஜ் காரியவசம்
3. உப தலைவர் ரவி கருணாநாயக்க
4. தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் நவின் திசாநாயக்க
5. அர்ஜுன ரணதுங்க
6. ருவன் விஜேவர்த்தன
7. பாலித்த தேவப்பெரும
8. அனோமா கமகே
9. கே.கே. பியதாச
10. ஹிருணிகா பிரேமச்சந்திர
11. சுஜீவ சேனசிங்க
12. ஏ.எச்.எம். பௌஸி
13. எட்வர்ட் குணசேக்கர
14. அஜித் மான்னமப்பெரும
15. சதுத்துர சேனாரத்ன
16. டுலிப் விஜேசேக்கர
17. விஜித் விஜேமுனி சொய்சா
18. திலங்க சுமதிபால
19. ஆனந்த அழுத்கமகே
20. லக்கி ஜயவர்த்தன
21. வசந்த அழுத்விகாரே
22. ரஞ்சித் அலுவிகாரே
23. லக்ஷ்மன் வசன்த பெரேரா
24. எஸ். ராதா கிருக்ஷ்ணன்
25. கே. திலகராஜா
26. விஜேபால ஹெட்டியாராச்சி
27. பந்துல லால் பண்டாரிகொட
28. பியசேன கமகே
29. வஜிர அபேவர்த்தன
30. நிரோஷன் பிரேமரத்ன
31. லக்ஷ்மன் யாப்பா அபேவர்த்தன
32. மனோஜ் சிறிசேன
33. தயா கமகே
34. சிறியாணி விஜேவிக்கிரம
35. பாலித்த ரங்க பண்டார
36. இந்திக்க பண்டாரநாயக்க
37. தாரானாத் பஸ்நாயக்க
38. டீ.பீ. ஏக்கநாயக்க
39. சந்ராணி பண்டார
40. சந்திமா கமகே
41. வீரகுமார திசாநாயக்க
42. எஸ்.பீ. முத்துக்குமாரண
43 ரவீந்திர சமரவீர
44. லக்ஷ்மன் செனவிரத்ன
45. ஆனந்த குமாரசிறி
46. பத்ம உதயசாந்த குணசேக்கர
47. சுமேதான ஜீ ஜெயசேன
48. கருணாரத்ன பரணவிதாண
49. ஏ.ஏ. விஜேதுங்க
50. சுசன்த புஞ்சி நிலமே
51. நலின்த ஜயதிஸ்ஸ
52. நிஹால் கலப்பத்தி
53. சுனில் ஹந்துன்நெத்தி
54. பிமல் ரத்நாயக்க
55. விஜேகலா மகேஷ்வரன்
56. ஈ. சரவணபவன்
57. மாவை சேனாதிராஜா
58. எஸ். சிவமோகன்
59. சிவசக்தி ஆனந்தன்
60. காவிந்தன் கோடீஸ்வரன்

Read more...

Thursday, August 6, 2020

இறுதித் தேர்தல் மு்டிவுக்கு முன்னரே தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ளும் சஜித் கட்சி.. பலமான எதிர்க்கட்சியாக செயற்படத் தீர்மானம்!

பொதுத் தேர்தலில் ஏற்பட்ட தோல்வியை தமது கட்சி ஏற்றுக்கொள்வதாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பொதுச் செயலாளர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார தெரிவித்துள்ளார்.

தமது கட்சி புதிய கட்சி என்ற வைகயில் தேர்தல் முடிவுகள் தமக்கு மகிழச்சியை தருவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். பிரதான எதிர்க்கட்சியாக தமது பொறுப்பினை உரிய வகையில் முன்னெடுப்போம் என்றும் அதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

பொதுத் தேர்தலுக்கான முடிவுகள் தற்போது வெளியாகிக் கொண்டிருக்கிறது. தேர்தல் முடிவுகளின் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன கட்சி அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளது. அரச ஊடகம் ஒன்றுக்கு வழங்கிய பேட்டியின்போதே இந்தத் தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளார்.

Read more...

ரத்தன தேரரின் 16 வருட அரசியல் வாழ்க்கை முற்றுப் பெறுகிறது!

எங்கள் மக்கள் சக்திக் கட்சியின் தலைவர் அத்துரலியே ரத்தன தேரரின் 16 வருட அரசியல் வாழ்க்கை முற்றுப் பெறுகிறது.

எங்கள் மக்கள் சக்திக் கட்சியின் வேட்பாளராக கம்பஹா மாவட்டத்திலிருந்து களம் குதித்துத் தேர்தலில் தோற்றதனாலேயே அவரது பாராளுமன்ற வாழ்க்கை நிறைவுறுகிறது.

2004 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் ஜாத்திக ஹெல உறுமயவைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி களுத்துறை மாவட்டத்திலிருந்து பாராளுமன்றத்திற்குத் தெரிவான தேரர் அவர்கள்இ 2010 ஆம் ஆண்டு பொதுத்தேர்தலின்போது ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டணியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி கம்பஹா மாவட்டத்திலிருந்து போட்டியிட்டு வெற்றியீட்டினார்.

2015 ஆம் ஆண்டு பொதுத்தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் தேசியப்பட்டியல் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகப் பாராளுமன்றிற்குத் தெரிவானார். பௌத்த மதகுரு ஒருவர் நீண்ட காலமாக பாராளுமன்றத்தில் அங்கத்துவம் வகித்தார் என்றால்இ அவர் அத்துரலிய ரத்தன தேரரே. ...............................

Read more...

தற்போது வௌியாகியுள்ள தேர்தல் முடிவுகளின்படி ஐதேக பிரபலங்கள் கதிரைகளை இழக்கும் சாத்தியம்!

தற்போது வௌியாகியுள்ள தேர்தல் பெறுபேறுகளுக்கு ஏற்ப, ஐக்கிய தேசியக் கட்சி பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளது எனலாம். பெரும்பான்மையான தேர்தல் முடிவுகளின்படி ஐக்கிய தேசியக் கட்சி நான்காவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.

அதற்கேற்ப பிரபல அரசியல் ஆய்வாளர்கள் பலரின் கருத்துக்கேற்ப, இம்முறை ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் பிரபலங்கள் பலர் தங்களது கதிரைகளை இழக்க நேரிடும். அவர்களில் நவின் திசாநாயக்க, அகில விராஜ் காரியவசம், பாலித்த ரங்கே பண்டார, பாலித்த தேவப்பெரும, வஜிர அபேவர்த்தன உள்ளடக்கம் எனவும்ஆய்வாளர்களின் ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றன.

Read more...

அநுராதபுரம் ஹொரவப்பொத்தான - மெதவச்சிய என்பனவும் மொட்டுக்கட்சிக்கே

அநுராதபுர மாவட்டத்தின் ஹொரவப்பொத்தான மெதவச்சிய பிரதேசங்களிலும் வெற்றியை பொதுஜன பெரமுனவே சுவீகரித்துக் கொண்டுள்ளன.

SLPP- 35511
SJB-17665
JJB-2226
UNP-849

அநுராதபுரம் - மெதவச்சிய
SLPP – 40800
SJB – 15,011
JJB -2529
UNP -617

Read more...

மொனராகல மாவட்டத்தில் மூன்றில் இரண்டு பொதுஜன பெரமுனவுக்கே!

தேர்தல் ஆணையாளர் நாயகத்தினால் மொனராகல மாவட்டத்தின் பெறுபேறுகள் வௌியிடப்பட்டுளள்ன. பெறுபேறுகளின்படி பொதுஜன பெரமுன 208,193 வாக்குகளையும் அதாவது 74.12% வாக்குகளைப் பெற்று மூன்றில் இரண்டு பலத்தைத் தனதாக்கிக் கொண்டுள்ளது.

கட்சிகள் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளும் சதவீதமும்
பொதுஜன பெரமுன 208,193 74.12%
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 54,147 19.28%
தேசிய மக்கள் சக்தி 11,429 4.07%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 3,494 1.24%
ஏனைய கட்சிகள் 3,622 1.29%


செல்லுபடியாகும் வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 280,885 93.26 %

நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்ைக 20,312 6.74 %

பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 301,197 80.93 %

மொத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 372,155

Read more...

மாத்தறையில் பொதுஜன பெரமுனவுக்கு 06 ஆசனங்கள்

மாத்தறை மாவட்டத்திற்கான 07 ஆசனங்களிலும் 06 ஆசனங்களை பொதுஜன முன்னணி பெற்றுக்கொண்டுள்ளது. ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ஒரேயொரு ஆசனத்தையே பெற்றுக்கொண்டுள்ளது. ஐக்கிய தேசியக் கட்சியோ மக்கள் விடுதலை முன்னணியோ பிற முக்கிய கட்சிகளோ எந்தவொரு ஆசனத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை.

Read more...

Tuesday, August 4, 2020

தேர்தலின் பின்னர் தேசிய அரசாங்கம்.. மொட்டுக்கட்சியுடன் சேரும் கட்சி பற்றிய தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது!

பாராளுமன்றப் பொதுத் தேர்தலில் வெற்றியீட்டியதன் பின்னர் பொதுஜன பெரமுன தேசிய அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருப்பதாகத் தெரியவருகின்றது.

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் தனியாகப் போட்டியிடுகின்ற ஈபீடிபி கட்சியுடன் ஒன்றிணைந்து இந்த தேசிய அரசாங்கத்தை அமைக்கவுள்ளதாக அக்கட்சியின் பிரதிநிதிகள் யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற தேர்தல் நடவடிக்கைகளின் பின்னர் குறிப்பிட்டிருந்தனர். டக்ளஸ் தேவானந்தா தேர்தலில் வெற்றியீட்டியதன் பின்னர் பொதுஜன பெரமுனவுடன் ஒன்றிணையவுள்ளார் எனத் தெரியவருகின்றது.

19 ஆவது அரசியல் யாப்பிற்கேற்ப பாராளுமன்றில் அதிக ஆசனங்களைப் பெறும் கட்சி பாராளுமன்றத்தில் எந்தவொரு கட்சியுடனும் ஒன்றிணைந்து அரசாங்கத்தை அமைப்பது தேசிய அரசாங்கமாகக் கருதப்படும்.

Read more...

மகிந்த தேசப்பிரிய இராஜினாமாச் செய்வாரா?

தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரிய தனது பதவியிலிருந்து இராஜினாமாச் செய்யவுள்ளதாக செய்திகள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன.

2020 ஆகஸ்ட் மாதம் 05 ஆம் திகதி இடம்பெறவுள்ள பாராளுமன்றப் பொதுத் தேர்தலின் பெறுபேறுகள் வௌியானதன் பின்னர் பெரும்பாலும் அவர் தனது பதவியை இராஜிானாமாச் செய்வார் என குறித்த செய்திகள் அறிவிக்கின்றன. எவ்வாறாயினும் எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதத்துடன் தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவரது பதவிக்காலம் நிறைவுறும். தனது பதவிக்காலம் முடிவடைவதற்குள் அவர் தனது பதவியை இராஜினாமாச் செய்வதையே விரும்புவதாகத் தெரியவருகின்றது.

பிரபல அரச சார்பற்ற செயற்பாட்டாளரான சுனந்த தேசப்பிரியவின் சகோதரனான மகிந்த தேசப்பிரிய கடமையில் கண்ணுங்கருத்துமான சிறந்ததொரு அரச அதிகாரியென்ற பெயர் நாமத்தை அவர் பெற்றிருக்கின்ற போதும், 2020 ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்றப் பொதுத் தேர்தல் நடைபெறும் காலப்பகுதியில் வெளிவந்துள்ள இரு ஒலிப்பதிவுகளின் மூலம் அவரது அரசியல் பற்றித் தெரியவந்துள்ளதாக அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர். அதனை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் 2015 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் இருந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எவ்வாறாயினும், மகிந்த தேசப்பிரிய அவர்கள் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஊடகங்களுக்குக் கருத்துத் தெரிவிக்கையில், தன்னால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற இறுதித் தேர்தல் இதுவெனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

Read more...

தேர்தல் நடவடிக்கைகளுக்காக பொலிஸ் அதிகாரிகள் 69,000 பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்!

பொதுத்தேர்தல் பணிகளுக்காக 69,000 பொலிஸ் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். தேர்தல் நடவடிக்கைகளுக்குப் பொறுப்பான சிரேஷ்ட உதவிப் பொலிஸ் மாஅதிபர் பிரியந்த வீரசூரிய இதுதொடர்பில் குறிப்பிடும்போது, தேர்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு ஏதுவான நடமாடும் பொலிஸ் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் நேற்றைய தினம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாகக் குறிப்பிட்டார்.

நடமாடும் பொலிஸ் சேவை 3,069 செயற்படுத்தப்படவுள்ளதாகவும் உதவிப் பொலிஸ் மாஅதிபர் தெரிவித்தார். தேர்தல் நடவடிக்கைகளுக்காக பொலிஸ் தவிர, சிவில் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் 10,500 பேரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

Read more...

வாக்களிப்பு நிலையங்களில் பின்பற்ற வேண்டிய சுகாதார ஒழுங்குமுறைகள் (காணொளி இணைப்பு)

நாளை நடைபெறவுள்ள பொதுத்தேர்தல் நாளை நடைபெறவுள்ளதுடன், வாக்காளர்கள் தங்களது வாக்களிப்பு நிலையங்களுக்குச் சென்று வாக்களிக்கப்பதற்காக ஒழுங்கு முறைகள் பற்றிய காணொளி ஒன்று வௌிவந்துள்ளது.

அந்தக் காணொளியில் வாக்காளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையங்களுக்குச் சென்று வௌியேறும் வரையில் சுகாதார வழிமுறைகளைக் கையாளும் வழிவகை எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளன.

Read more...

த.தே.கூ வின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் ஜனாதிபதி இராஜபக்ஷவுடன் ஏகாதிபத்திய-ஆதரவு உடன்படிக்கையை தயாரிக்கிறது.

By Saman Gunadasa

இலங்கை தமிழ் முதலாளித்துவக் கட்சிகளின் கூட்டணியான தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு, ஆகஸ்ட் 5 தேர்தலுக்காக வெளியிட்டுள்ள விஞ்ஞாபனத்தில், ஜனாதிபதி கோடாபய இராஜபக்ஷவுடன் "அரசியல் தீர்வுக்காக பேச்சுவார்த்தை நடத்துதல்" என்ற போர்வையின் கீழ் அவருக்கு ஆதரவளிக்கத் தயாராக இருப்பதைக் சமிக்ஞை செய்கின்றது. அதே சமயம், சமீபத்திய வர்க்கப் போராட்டங்களில் ஒன்றிணைந்த தமிழ், முஸ்லீம் மற்றும் சிங்கள தொழிலாளர்களைப் பிளவுபடுத்தவும் தமிழ் தேசியவாதத்தை இழிந்த முறையில் ஊக்குவித்து வருகிறது.

"தமிழ் சமூகத்தை ஒரு அர்த்தமுள்ள வகையில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த" அடுத்த பாராளுமன்றத்தில் குறைந்தபட்சம் 20 ஆசணங்கள் தேவை என்று வாக்காளர்களுக்கு தமிழ்த் கூட்டமைப்பு வலியுறுத்துகிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், வெகுஜன எதிர்ப்பை எதிர்கொண்டுள்ள தமிழ் கூட்டமைப்பு, கொழும்புடனான பேச்சுவார்த்தையில் தனது நிலையை வலுப்படுத்திக்கொள்ள தீவிரமாக முயல்கிறது.

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி, தமிழீழ விடுதலை அமைப்பு (டெலோ) மற்றும் தமிழீழ மக்கள் விடுதலை அமைப்பு (புளொட்) உள்ளடக்கியதே தமிழ் கூட்டமைப்பு ஆகும். இந்த கூட்டமைப்பு அதன் ஏகாதிபத்திய-சார்பு மற்றும் தொழிலாள வர்க்க-விரோத வகிபாகம் காரணமாக தமிழ் தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஏழைகள் மத்தியில் முற்றிலும் மதிப்பிழந்து போயுள்ளது.

இந்த நெருக்கடியின் காரணமாக அது பிளவுகளால் சிதைந்து போயுள்ளது. ஈழம் மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி (இ.பி.ஆர்.எல்.எஃப்.) 2017 இல் கூட்டமைப்பில் இருந்து விலகியது. 2018 இல், வட மாகாண முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் கூட்டமைப்பை விட்டு வெளியேறி, தமிழ் உழைக்கும் மக்களுக்கு எதிராக மற்றொரு அரசியல் பொறியை அமைத்தார். அது தமிழ் மக்கள் கூட்டணி (த.ம.கூ.) ஆகும். விக்னேஸ்வரனை ஆதரிப்பதற்காக டெலோவின் ஒரு பிரிவு கட்சியில் இருந்து பிரிந்தது. இருப்பினும் இந்த கட்சிகளுக்கு இடையே அடிப்படை அரசியல் வேறுபாடுகள் எதுவும் கிடையாது.

தமிழ்த் கூட்டமைப்பின் அமெரிக்க-சார்பு, தொழிலாள வர்க்க-விரோத பண்பு 2015 இல் இருந்து அப்பட்டமாக நிரூபிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது. அந்த ஆண்டில், கொழும்பில் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவை வெளியேற்றி அவருக்கு பதிலாக மைத்திரிபால சிறிசேனவை நியமித்த அமெரிக்க-திட்டமிட்ட ஆட்சி மாற்ற நடவடிக்கைக்கு கூட்டமைப்பு நேரடியாக ஆதரவளித்தது. தமிழ் கூட்டமைப்பின் முன்னணி உறுப்பினரான எம்.ஏ. சுமந்திரன், சிறிசேனவைத் தேர்ந்தெடுப்பதை ஆதரித்ததை பற்றி பகிரங்கமாக பெருமை பேசினார்.

ஒபாமா நிர்வாகம் பிரிவினைவாத தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளுக்கு எதிரான ராஜபக்ஷவின் ஈவிரக்கமற்ற இனவாதப் போரை ஆதரித்த போதிலும், பெய்ஜிங்குடனான அவரது நெருங்கிய உறவை எதிர்த்தது. மூலோபாய ரீதியாக அமைந்துள்ள தீவான இலங்கையை, சீனாவிற்கு எதிரான அமெரிக்க இராணுவ தயாரிப்புகளில் ஒருங்கிணைக்கவே குறித்த ஆட்சி மாற்ற நடவடிக்கை திட்டமிடப்பட்டது.

ஆட்சி மாற்றத்திற்குப் பிறகு, 2019 நவம்பர் ஜனாதிபதித் தேர்தலில் ஜனாதிபதி இராஜபக்ஷ வெற்றி பெறும் வரை, தமிழ்த் கூட்டமைப்பு ஏறத்தாழ கொழும்பு ஆட்சியின் பங்காளியாகவே செயல்பட்டது. அது கொழும்பு அரசாங்கத்தின் ஸ்திரத்தன்மையை அப்படியே பாதுகாப்பதற்காக அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியாவின் ஆலோசனையைப் பின்பற்றியது. அது அரசாங்கத்தின் இரக்கமற்ற சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் சிக்கனத் திட்டத்தையும், இலங்கையின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் இராணுவ ஆக்கிரமிப்பு உள்ளிட்ட ஒவ்வொரு ஜனநாயக-விரோத நடவடிக்கைகளையும் முழுமையாக ஆதரித்தது.

கொழும்பில் அடுத்தடுத்து வந்த அரசாங்கங்களுடன் தமிழ் உயரடுக்கிற்கு ஒரு "அரசியல் தீர்வை" அடைவதற்காக தமிழ் கூட்டமைப்பு முன்னெடுத்த பல்வேறு கடந்தகால முயற்சிகளைக் குறிப்பிட்ட பின்னர், “ஒன்றுபட்ட இலங்கைக்குள் சமஷ்டிக் கொள்கைகளை உள்ளடக்கிய அரசியலமைப்பு ஏற்பாட்டின் மூலம் மட்டுமே இலங்கைத் தமிழர்கள் மற்றும் தீவின் வடக்கு-கிழக்குப் பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏனைய தமிழ்பேசும் மக்களின் நியாயமான அபிலாசைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியும்,” என அந்த விஞ்ஞாபனம் கூறுகிறது.

ஒரு அரசியல் தீர்வுக்காக, "அடுத்தடுத்து வந்த அரசாங்கங்கள் ஓர் சமஷ்டி கட்டமைப்பை நோக்கி நகர்ந்துள்ளமை தென்படுகின்றது" என்றும் அந்த விஞ்ஞாபனத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. கடந்த காலத்தைப் போலவே, “எதிர்காலத்தில் வரவிருக்கும் எவ்வித சவால்களையும் பொருட்படுத்தாது நாங்கள் இம் முயற்சிகளை தொடர்ந்தும் முன்னெடுப்போம்” என தமிழ் கூட்டமைப்பு மேலும் கூறுகின்றது.

"அரசியல் தீர்வு" என்ற சூத்திரம், கொழும்புடன் தமிழ் கட்சிகளால் ஏற்படுத்திக்கொள்ளப்படும் வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் தமிழ் முதலாளித்துவத்திற்கான ஒரு "அதிகாரப் பகிர்வு" ஏற்பாட்டைக் குறிக்கிறது. சிங்கள உயரடுக்கினருடன் தொழிலாள வர்க்கத்தை கூட்டாக சுரண்டுவதன் மூலம் அவர்கள் தங்கள் நலன்களை முன்னேற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். இத்தகைய அதிகாரப் பகிர்வுக்கும் தமிழ் மக்களின் ஜனநாயக உரிமைகளை உறுதிப்படுத்துவற்கும் அவர்களின் சமூகப் பிரச்சினைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கும் இடையில் எந்த தொடர்பும் கிடையாது.

தமிழரசுக் கட்சியும் ஏனைய கட்சிகளும் 1956 முதல் நடத்திவந்த இதுபோன்ற "பேச்சுவார்த்தைகள்" மற்றும் ஒப்பந்தங்கள், அடுத்தடுத்து பேரழிவிற்கே வழிவகுத்து வந்துள்ளன. இந்த வரலாறு, உலக சோசலிச வலைத் தள கட்டுரையில் சுருக்கமாக சுருக்கப்பட்டுள்ளது: “தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இலங்கை ஜனாதிபதியின் எதேச்சதிகார ஆட்சிக்கு ஆதரவளிக்கிறது.”

இராஜபக்ஷ இராணுவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஜனாதிபதி சர்வாதிகாரத்தை நோக்கி விரைவான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார் என்பதை நன்கு அறிந்தும் தமிழ் கூட்டமைப்பு இப்போது அவருடன் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு தயாராகி வருகிறது. பெரும் வர்த்தகப் பிரிவுகள் ராஜபக்ஷவின் எதேச்சதிகாரத்திற்கான முயற்சியை ஆதரிப்பதற்கு காரணம், அவர் ஒரு "வலுவான மற்றும் நிலையான" ஆட்சிக்கு வாக்குறுதியளித்திருப்பதே ஆகும் -அதாவது, சர்வதேச நாணய நிதியம் கட்டளையிட்டுள்ள சிக்கன நடவடிக்கைகளால் வாழ்க்கை மற்றும் சமூக நிலைமைகள் மீது தொடுக்கப்படும் தாக்குதல்களுக்கு விரோதமாக வளர்ச்சி கண்டுவரும் தொழிலாள வர்க்க எதிர்ப்பை நசுக்குவதற்காக, ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சியா ஸ்தாபிப்பதாகும. வர்க்கப் போராட்டங்களின் சர்வதேச எழுச்சியின் ஒரு பகுதியாக, 2018 முதல் சிங்கள, தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் தொழிலாளர்களின் ஐக்கியப்பட்ட எதிர்ப்பும் மற்றும் வேலைநிறுத்தங்களும் தலைதூக்கி வருகின்றன.

ஒவ்வொரு நாட்டிலும் போலவே, உலகளாவிய தொற்றுநோய் தமிழ் ஆளும் உயரடுக்கு உட்பட இலங்கை முதலாளித்துவ வர்க்கம் எதிர்கொள்ளும் பொருளாதார, அரசியல் மற்றும் சமூக நெருக்கடியை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. வேலைகள், ஊதியங்கள் மற்றும் தொழில் நிலைமைகள் மற்றும் வாழ்க்கை நிலைமைகளை வெட்டித்தள்ளுவதற்கு எதிராக தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஏழைகள் மத்தியில் சீற்றம் அதிகரித்துக் காணப்படுகிறது. இந்த அபிவிருத்தியடைந்து வரும் தொழிலாள வர்க்க எதிர்ப்பின் ஒரு அறிகுறியாக, பத்தாயிரம் கொழும்பு துறைமுகத் தொழிலாளர்கள் கடந்த வாரம் மூன்று நாட்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தமிழ் முதலாளித்துவ உயரடுக்கு, கொழும்பு போலவே, தொழிலாளர்களின் போர்க்குணத்தை கண்டு பீதியடைந்துள்ளது. கொவிட்-19 இலங்கை உட்பட உலகம் முழுவதும் பரவிவரும் நிலையில், தமிழ் கூட்டமைப்பானது தெற்கில் உள்ள ஏனைய ஸ்தாபனக் கட்சிகளுடன் சேர்ந்து பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ கூட்டிய இரண்டு அனைத்து கட்சி கூட்டங்களில் பங்கேற்று, தொற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான ஜனாதிபதியின் முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளித்தது.

ஏப்ரல் 27 அன்று, தமிழ் கூட்டமைப்பும் ஏனைய எதிர்க் கட்சிகளும் ஜனாதிபதிக்கு ஒரு வேண்டுகோளை அனுப்பி, கலைக்கப்பட்ட பாராளுமன்றத்தை மீண்டும் கூட்டுமாறு கேட்டுக் கொண்டதுடன், அவருக்கு “எந்த நிபந்தனையும் இன்றி ஆதரவளிப்பதாக” அறிவித்தன. மே 4 அன்று, தமிழ்த் கூட்டமைப்பு தலைவர்கள், பிரதமரை ரகசியமாக சந்தித்து அரசாங்கத்திற்கு கட்சியின் ஆதரவை உறுதியளித்தனர். இதன் மூலம் தொழிலாள வர்க்கத்தை நசுக்குவதற்கு ஜனாதிபதி சர்வாதிகாரத்தை ஆதரிக்க தமது விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

“வடக்கு மற்றும் கிழக்கிற்கு சுயநிர்ணய உரிமையை பெருவதற்கான தமிழ் மக்களின் அபிலாஷையை” நிறைவேற்றுவது பற்றிய தமிழ் கூட்டமைப்பின் வாய்ச்சவடால், தமிழ் பேசும் தொழிலாளர்களையும் ஏழைகளையும் தேசியவாதத்தைக் கொண்டு ஏமாற்றுவதற்கு மட்டுமே உதவுகிறது. இத்தகைய சொற்கள் தமிழ் தொழிலாளர்களை தெற்கில் உள்ள அவர்களது வர்க்க சகோதர சகோதரிகளிடமிருந்து பிரிப்பதற்காக கணக்கிடப்பட்டதாகும். இது, ஆளும் கட்சி, அதன் பேரினவாத கூட்டாளிகள் மற்றும் முதலாளித்துவ எதிர்க்கட்சிகளினதும் தமிழர்-விரோத மற்றும் முஸ்லிம்-விரோத பேரினவாத பிரச்சாரத்தின் மறுபக்கமாகும்.

"கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் அடுத்தடுத்த அரசாங்கங்கள் ஒரு அரசியல் தீர்வை நோக்கி நகர்ந்துள்ளன" என்று தமிழ் கூட்டமைப்பு கூறுவது அப்பட்டமான பொய்யாகும். இலங்கையில் வர்க்கப் போராட்டத்தின் வரலாறு லியோன் ட்ரொட்ஸ்கியின் நிரந்தர புரட்சிக் கோட்பாட்டை முழுமையாக நிரூபிக்கின்றது. இலங்கை போன்ற முதலாளித்துவ அபிவிருத்தி தாமதமான நாடுகளில், முதலாளித்துவத்தாலும் அதன் கட்சிகளாலும் ஜனநாயகப் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கவோ, அடிப்படை ஜனநாயக உரிமைகளை உறுதிப்படுத்தவோ அல்லது ஏகாதிபத்தியத்தால் சுரண்டிக்கொள்ளப்பட்ட இன மற்றும் குறுங்குழுவாத பிளவுகளை அகற்றவோ முடியாது.

1983-2009 தமிழர்-விரோத உள்நாட்டுப் போரின்போது, இதுபோன்ற பேச்சுவார்த்தைகள் அடுத்த தாக்குதலுக்கான நேரத்தை பெறுவதற்கு கொழும்பு மேற்கொண்ட முயற்சிகளாக இருந்தனவே தவிர வேறில்லை. 1994 இல் சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின்னர், புலிகளுடன் நடத்தப்பட்டு வந்த பேச்சுவார்த்தைகள் நிறுத்தப்பட்டு, 1995 இல் ஒரு புதிய தாக்குதல் தொடங்கியது. 2002 இல், "பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான போரின்" அச்சுறுத்தலைப் பயன்படுத்தி வாஷிங்டன் மற்றும் பிற ஏகாதிபத்திய சக்திகளின் ஆதரவுடன் நடத்தப்பட்டு வந்த சமாதனப் பேச்சுவார்த்தைகள் குமரதுங்கவினதும் இலங்கை இராணுவத்தினதும் எதிர்ப்பின் காரணமாக முறிந்து போயின.

இந்த சுருக்கமான காலத்திற்குப் பின்னர், 2009 இல், மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கம் பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழ் பொதுமக்களை படுகொலை செய்து புலி போராளிகளை நிராயுதபாணிகளாக்கி யுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது.

தமிழ் கூட்டமைப்பின் விஞ்ஞாபனத்தில் “வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் இராணுவமயமாக்கல்” குறித்து ஒரு பிரிவு உள்ளது. இது "“மக்களின் சுதந்திரம் மற்றும் உரிமைகளில் முறைசாராத, சட்ட முறைக்கப்பாற்பட்ட மற்றும் தன்னிச்சையான இராணுவ அடக்குமுறைகளை கொண்டுவந்ததன் மூலம் தமிழ் பேசும் மக்களின் வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சங்களிலும் கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது,” எனக் கூறுகிறது. அது “இராணுவம் கலைக்கப்பட வேண்டும்” என அழைப்பு விடுக்கின்றது.

இருப்பினும், இது ஒரு போலி அழைப்பு ஆகும். வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் இராணுவ ஆக்கிரமிப்பை தமிழ்த் கூட்டமைப்பு ஆதரித்துள்ளதுடன், இந்த இரண்டு மாகாணங்களிலிருந்தும் இராணுவத்தை வெளியேற்றக் கோரவில்லை.

"மே 2009 அன்று, முப்பது ஆண்டுகால யுத்தம் முடிவடைந்தபோது, பேரழிவிற்குள்ளான வடகிழக்கில் அளவிட முடியாத இழப்பு மற்றும் அதிர்ச்சியை அனுபவித்த மக்களே எஞ்சியிருந்தனர்,” என விஞ்ஞாபனம் அறிவிக்கிறது. ஈவிரக்கமற்ற தாக்குதல், பொது மக்கள் படுகொலை மற்றும் இலட்சக்கணக்கான மக்களின் இடம்பெயர்வு குறித்து ஒரு கணக்கெடுப்பை அது கொடுக்கிறது.

"நீதி மற்றும் பொறுப்புக்கூறல், உண்மை, இழப்பீடு, நினைவுகூருதல் (இறந்தவர்களை நினைவுகூருதல்), கருத்துச் சுதந்திரம், பயங்கரவாத தடைச் சட்டத்தை ரத்து செய்தல்", இடம்பெயர்ந்த மற்றும் போர் விதவைகளின் உரிமைகளை காத்தல் போன்றவற்றுக்கு தமிழ்த் கூட்டமைப்பு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. இவை சம்பிரதாய கோரிக்கைகள் ஆகும். சிறிசேன அரசாங்கத்தின் எதேச்சதிகாரக் கொள்கைகளுக்கு தமிழ் கூட்டமைப்பு வழங்கிய ஆதரவு இந்த கோரிக்கைகளின் வெற்றுத்தன்மையை வெளிக்காட்டுகின்றன. தமிழ் தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஏழைகளின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பவராக பாசாங்குத்தனமாக காட்டிக்கொள்ள தமிழ்த் கூட்டமைப்பு தீவிரமாக முயல்கிறது.

இந்த கோரிக்கைகளை தமிழ் மக்கள் அவமதிப்புடன் பார்ப்பார்கள். 2009 மே மாதம் இரத்தக்களரி யுத்தம் முடிவடைந்த பின்னர், போர்க்குற்றங்களை மூடிமறைப்பதற்கு தமிழ் கூட்டமைப்பு வேலை செய்தது. அதன் தலைவர் ஆர். சம்பந்தன் அப்போதைய ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்துடன் 18 சுற்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக பெருமை பேசினார். இந்த போலி பேச்சுவார்த்தைகள் போரினால் பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்கள், ஏழைகள் மற்றும் இளைஞர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை அடக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டதாகும்.

அதே சமயம், ஐ.நா. மனித உரிமைகள் பேரவையில் (யு.என்.எச்.ஆர்.சி.) போர்க்குற்ற விசாரணைகளை கோரும் தீர்மானங்களுக்கு அணுசரனை அளித்து, அமெரிக்கா இலங்கை மீது முன்னெடுத்த பாசாங்குத்தனமான பிரச்சாரத்துடன் தமிழ்த் கூட்டமைப்பு அணிவகுத்தது. இந்த தீர்மானங்கள், பெய்ஜிங்கிலிருந்து விலகிச் செல்ல மஹிந்த ராஜபக்ஷவை நெருக்குவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டன.

2015 செப்டம்பரில் யு.என்.எச்.ஆர்.சி. இல் முன்வைக்கப்பட்ட இலங்கை குறித்த அமெரிக்க வரைவுத் தீர்மானத்தை உருவாக்க, தமிழ் கூட்டமைப்பு தலைவர்கள் சிறிசேன-விக்ரமசிங்க அரசாங்கத்துடன் ஒத்துழைத்தனர். இது இராணுவமும் சிறிசேன-விக்கிரமசிங்க அரசாங்கத்தின் முன்னணி உறுப்பினர்கள் உட்பட, அடுத்தடுத்த இலங்கை அரசாங்கங்களால் உள்நாட்டுப் போரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட போர்க்குற்றங்கள் மற்றும் அட்டூழியங்களை மூடிமறைக்கும் ஒரு இழிந்த முயற்சியாகும்.

எவ்வாறாயினும், அதே நேரம், போரின் போது காணாமல் போன பல்லாயிரக்கணக்கான நபர்களைப் பற்றிய தகவல்களைக் கோரி தமிழ் தாய்மார்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் முன்னெடுத்து வரும் பிரச்சாரத்தை தமிழ்த் கூட்டமைப்பு புறக்கணித்தது.

தமிழ் கூட்டமைப்பு விஞ்ஞாபனம், “சர்வதேச சமூகத்தின் பங்கு” என்ற ஒரு பகுதியுடன் முடிவடைகிறது. "தமிழ் கூட்டமைப்பு ஒரு சுயாதீனமான சர்வதேச பொறிமுறைக்காகவும்" "சர்வதேச சமூகத்தின்" ஈடுபாட்டிற்காகவும் தொடர்ந்தும் கவனம்செலுத்தும் என்று உறுதியளிக்கிறது.

"சர்வதேச சமூகத்துடன்" கலந்துரையாடுவதற்கான ஒரு "சர்வதேச பொறிமுறை" எனப்படுவது, தமிழ் கூட்டமைப்பு மூடிய கதவுகளுக்குள் வாஷிங்டனுடன் மேற்கொள்ளும் கொடுக்கல் வாங்கல்களை குறிக்கும் சங்கேத வார்த்தைகளாகும்.

ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் முதலாளித்துவம், கொழும்பில் அதன் சகதரப்பைப் போலவே, உற்பத்தியின் பூகோளமயமாக்கல் மற்றும் 1991 இல் சோவியத் ஒன்றியத்தை ஸ்ராலினிச ஆட்சி கலைத்தது முதலான காலகட்டம் முழுதும் வலதுபுறம் நகர்ந்துள்ளது. அவை ஏகாதிபத்திய சக்திகளுக்கு பின்னால், குறிப்பாக வாஷிங்டனுக்கு பின்னால் அணிதிரண்டுள்ளன.

தனி என்ற அதன் போலியான தேசியவாத முன்னோக்குடன், தீவின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கிற்கு ஒரு தமிழ் அரசை உருவாக்குவதற்கு புலிகள் வாஷிங்டனின் ஆதரவை கோரினர். தமிழ் முதலாளித்துவத்தின் ஒவ்வொரு கன்னையையும் போலவே, 1948 சுதந்திரத்தில் இருந்து இலங்கை உயரடுக்கின் இனவெறி கொள்கைகளுக்கு எதிராக இலங்கை, தெற்காசியா மற்றும் சர்வதேச அளவில் உள்ள தொழிலாள வர்க்கத்திடம் ஒரு சர்வதேச வேண்டுகோளை விடுப்பதற்கு புலிகள் கடும் விரோதமாக இருந்தனர். இந்த இனவாதம் தொழிலாள வர்க்கத்தை பிளவுபடுத்தவும் கழுத்தை நெரிக்கவும் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் ஒரு நச்சு ஆயுதம் ஆகும்.

புலிகளின் தோல்வி ஒரு இராணுவ தோல்வி மட்டுமன்றி, ஏகாதிபத்தியத்துடன் அணிசேர்வதை அடிப்படையாகக் கொண்ட அதன் பிரிவினைவாத முன்னோக்கின் திவால்தன்மையைம் விளக்குவதாக இருக்கிறது.

இப்போது, வாஷிங்டன் சீனாவுக்கு எதிரான போரைத் தயாரிக்கும்போது, அமெரிக்க புவிசார் அரசியல் நலன்களுடன் தமிழ் முதலாளித்துவம் அணிவகுத்துள்ளது. ஜனாதிபதி ராஜபக்ஷவை ஆதரிப்பதற்கான தமிழ்த் கூட்டமைப்பின் தயார்நிலை, இந்த பிற்போக்கு அரசியலின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும்.

முதலாளித்துவத்திற்கு எதிரான ஒரு சோசலிச போராட்டத்தில் தொழிலாள வர்க்கத்தை ஒன்றிணைப்பதற்கான அதன் மைய நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, இந்த தமிழ் முதலாளித்துவக் கட்சிகளின் திருப்பங்கள் மற்றும் மாற்றங்களுக்கு எதிராகப் போராடுவதில் சோசலிச சமத்துவக் கட்சிக்கு (சோ.ச.க.) ஒரு இடைவிடாத பல தசாப்த கால சரித்திரம் உள்ளது. சோ.ச.க. தமிழர்கள் மற்றும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான அனைத்து விதமான பாரபட்சங்களையும், இனவாத யுத்தத்தையும் எதிர்த்ததுடன், வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் இருந்து இராணுவத்தை வெளியேற்றவும் கோருகின்றது. எவ்வாறாயினும், பிற்போக்கு சிங்கள முதலாளித்துவத்தைப் போலவே, தொழிலாளர்களை மற்றும் உழைக்கும் வெகுஜனங்களை ஒடுக்குவதன் பேரில் ஏகாதிபத்தியத்தின் ஏஜன்டுகளாக சேவையாற்றுவதற்கு தமிழ் முதலாளித்துவம் தனது தயார் நிலையை காட்டிவருகின்றது.

சிங்கள, தமிழ் மற்றும் முஸ்லீம் தொழிலாளர்கள் சர்வதேச தொழிலாள வர்க்கத்துடன் ஐக்கியப்பட்டு நடத்தும் ஒரு கூட்டுப் போராட்டத்தால், கொழும்பில் ஏகாதிபத்திய சார்பு முதலாளித்துவ ஆட்சியை தூக்கிவீசுவதன் மூலம் மட்டுமே, ஜனநாயக உரிமைகள் மற்றும் சமூகப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண முடியும். அது, தெற்காசியா மற்றும் சர்வதேச அளவில் சோசலிச குடியரசுகளின் ஒன்றியத்தின் ஒரு பகுதியாக, ஸ்ரீலங்கா-ஈழம் சோசலிச குடியரசை ஸ்தாபிப்பதற்கான போராட்டம் ஆகும். இந்த புரட்சிகர சோசலிச முன்னோக்கிற்காக போராடும் ஒரே கட்சி சோசலிச சமத்துவக் கட்சி மட்டுமே.

உலக சோசலிஸ வலைத்தளத்திலிருந்து

Read more...

என்னதான் கொரோனா வந்தாலும் என்னை ஆதரித்துப் பிரதமராக்குங்கள் என்கிறார் சஜித்!

என்னதான் கொரோனா வந்தாலும், அதனைக் கருத்திற் கொள்ளாது வாக்களிப்பு நிலையங்களுக்குச் சென்று வாக்குகளை அளித்து, தன்னைப் பிரதமராக்குமாறு கோருகிறார் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் இறுதித் தேர்தல் ஊர்வலம் கொழும்பில் இடம்பெற்றபோதே அவர் அவ்வாறு தெரிவித்தார். தேர்தலில் இனிப் போட்டா போ்ட்டி போடுவன மொட்டுக் கட்சியும் தொலைபேசிக் கட்சியுமே.. ஏனைய கட்சிகளுக்கு அரசாங்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்புக் கிடைக்காது எனவும் அவர் தெரிவித்தார். பிரதமர்கள் கூட தலைநகரில் பிறந்திருந்தாலும் கூட அவர்களால் தலைநகருக்கு எந்தவொரு நன்மையும் கிட்டவில்லையே எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

Read more...

ஸவுதியிலிருந்து இலங்கைக்கு வந்துள்ள 06 பேருக்கு கொரோனா தொற்று!

ஸவுதி அரேபியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ள 6 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்றியுள்ளதாக இனங்காணப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரப் பிரிவு அறிவித்துள்ளது.

அதற்கேற்ப, இலங்கையில் இனங்காணப்பட்டுள்ள கொரோனா தொற்றாளரர்களின் எண்ணிக்கை 2,834 ஆகும். இன்றுடன் கொரோனா தொற்றிலிருந்து பூரண சுகமடைந்து தத்தமது வீடுகளுக்குச் சென்றுள்ளோரின் எண்ணிக்கை 2,524 ஆக உயர்ந்துள்ளது. கொரோனா தொற்றுக்குள்ளாகி இன்றுவரை வைத்தியசாலைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளோரின் எண்ணிக்கை 299 ஆகும்.

கொரோனா தொற்று விடயத்தில் உலக சுகாதார அமைப்பு மேற்கொண்டுள்ள ஆய்வின்படி கொரோனா வைரசானது விலங்குகளிலிருந்தே மனிதனுக்குப் பரவியுள்ளது எனத் தெரியவந்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ...............................

Read more...

முட்டாள்களின் செயல்கள் எத்தனை ரகங்கள்?

மூதூரின் நீண்டகால SLMC போராளிக் குஞ்சுகளின் கந்து தாவல்களுக்கும் ஒரு பதிவு போட வேண்டும் என்று ஒரே முரண்டு பிடித்துக் கொள்கின்றது எனது கை கொண்ட பேனா.

சாணக்கியத்திற்காக பீரங்கி பிரச்சாரம் செய்த அந்த வாய்கள் இன்று சத்தியத் தலைவர், உரிமை காக்கும் புனிதர் என்று முழங்கிக்கொள்கிறது. அதனை கேட்கும் ஏமாளி சமூகம் ஆமாம் என்று வாய்பிழந்து கேட்டுவிட்டு, கைதட்டி பாராட்டி வீடு செல்கின்றது. முட்டாள்களின் செயல்கள் எத்தனை ரகங்கள் பார்க்கும் போது கவலைகள் மேலெழவே செய்கின்றது.

தனக்கு தவிசாளர் தரவில்லை என்பதற்காக 33 வருட போராளி கரீஸ் சேர் சத்தியத்தின் பக்கம் சென்றார், ஆனாலும் அவர் கூறுவது என்னவோ மண்ணின் புறக்கணிப்பாம், அடுத்து அதிகூடிய வாக்குகளை பெற்ற தானீஸ் தனக்கு தவிசாளர் தரவில்லலை என்பதற்காக தானும் சத்தியம் சாய்ந்தார், இவற்றுள் பல தர்க்க காரணிகளும் உண்மைகளும் இருக்கின்றது அதாவது இரண்டாம் தடவையாக ஹரீஸ் சேருக்கு தவிசாளர் கொடுத்திருந்தால் மூதூர் கிழக்கில் பிரச்சினை தோன்றி இருக்கும் அதனை விடுத்து தோப்பூருக்கு கொடுத்து இருந்தால் அதிகூடிய வாக்குகளை வைத்திருக்கின்ற மூதூரின் வாக்கு வங்கியை தக்க வைக்க முடியாமல் போகும்.

அதே வகைப்பட்ட சுயம் சார்ந்த பிரச்சினைகள் தான் மாவட்டம் தழுவி சாணக்கியத்திற்கு காய் வெட்டி சத்தியத்தின் பால் நகர்ந்த அத்தனை போராளிகளினதும் நிலையும். அவற்றை தெளிவாக விளக்க முடியும் ஆயினும் இவ்விடம் தகாது. குறிப்பாக அன்வரின் வெட்டுக்கான பிரதான காரணம் மாகாணசபையில் மூன்று தடவைகள் இருந்தும் அமைச்சுப்பதவி வழங்கப்படவில்லை என்பதே அவரின் வாதம். அதுவும் தலைமையின் கணிப்பின்படி அதிகப் படியாக 91,666 வாக்குகளை கொண்ட பொத்துவில் தொகுதிக்கு அந்த அமைச்சுகளை வழங்கி அந்த வாக்கு வங்கியை தக்கவைத்துக் கொள்ள திட்டமிடப்பட்டது.

இங்கு நான் கூற விளைகின்ற விடயமானது சுய காரணங்களுக்காக பிரிந்திருக்கின்ற இவர்கள் அனைவரும், எம்மண் ஏமாற்றப்படுகின்றது ஆகவே எம்மண்ணுக்காக பிரிந்திருக்கின்றோம் எனும் ஏகோபித்த கருத்தில் உறுதியாக இருந்த போதிலும், இவர்கள் மண்ணுக்காக மாவட்ட தலைமையிடமோ, தேசிய சத்திய தலைவர் இடத்திலோ செய்திருக்கின்ற உடன்படிக்கை என்ன? அதனை ஏன் அவர்கள் வெளிப்படுத்தக் கூடாது? என்பதே எனது வினாவாகும்.

அதாவது மூதூரை பொருத்த வரை ஹரீஸ் சேர் மற்றும் தானீஸ் இருவருக்கும் பொதுவான பிணக்கு தவிசாளர் மட்டுமே அதனை வழங்கி இருந்தால் அவர்கள் இன்று ஆயிரம் விளக்கு ஏந்தியே இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட இருவரும் மண்ணுக்காக தவிசாளர் கோரிக்கையோடு நின்று விட்டார்களா? இல்லை மண்ணுக்காக நாம் கோருகின்ற மாகாண, பாராளுமன்ற பிரதிநிதிக் கோரிக்கைக்கும் ஏதேனும் வழியை திறந்து இருக்கின்றார்களா ? என்பதை ஹரீஸ் சேர் அவர்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

பதில் இல்லை என்றால் அவர்களின் சிந்தனை சுயநலமும், குறுகியதும் ஆகும் மாறாக ஆம் என்று பதில் அமையுமாயின் அங்கிருந்துதான் பலதரப்பட்ட கேள்விகளை முன்வைக்க முடியும். அதாவது பாராளுமன்ற சாத்திப்பாடு அடுத்து ஐந்து வருடங்களுக்கு இல்லை ஆனாலும் மாகாண சபை உறுப்பினர் பங்கீட்டினைப்பற்றி வினவுகின்றபோது அப்துல்லா மஹ்ரூப் இன் பக்கத்தில் இருந்து ஒருபோதும் அதனை தக்க வைக்க முடியாது என்பதை ஹரீஸ் சேர் உட்பட கடந்த ஜூன் மாதம் சாணக்கியத்தின் பேச்சை பகிர்ந்து வந்தவரும் ஜூலை மாதம் தொடக்கம் சத்தியத்தின் பேச்சுக்களை முகநூலில் பகிர்ந்து வருகின்றவருமான, முன்னால் SLMC மத்திய குழுவின் செயலாளர் நூலகர் முஜீப் போன்றவர்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

காரணம் றிஷாட் இற்கு கிண்ணியாவில் ஒரு அடையாளத்தை பெற்றுக் கொடுத்தவரும், தனக்கென ஓர் தனி வாக்கு வங்கியை அகத்தே கொண்டவருமான Dr. ஹில்மி அவர்களுக்கு வெட்டியதே அந்த மாகாண சபை உறுப்பினரை தனது மருமகனுக்கு தக்க வைத்துக் கொள்ளவதற்காகவே என்பதை குறிப்பாக மூதூரில் இருந்து சத்தியத்தின்பால் சென்ற இருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் சத்தியத் தலைவரின் அடிக்கல் நாடுதல் போல் அல்லாது செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையை மக்கள் மத்தியில் ஆவணங்களாக காட்சிப்படுத்த வேண்டும்.

மாறாக சஹ்ரான் விவகாரத்தில் அநீதமாக சிக்குண்டார் எனும் மாயையில் வீழ்ந்து நிபந்தனைகள் இன்றி ஆதரவளிக்க முற்படும் பட்சத்தில் ஹரீஸ் சேர் இன்னும் 30 வருடங்கள் கூட ACMC போராளியாகவும் தவிசாளாராகவும் இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம்...
Hablullah buhary.....✍️

Read more...

Monday, August 3, 2020

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி வேட்பாளரின் அலுவலகம் தாக்குதலுக்கு ஆளாகி.. மனைவி உட்பட நால்வர் வைத்தியசாலையில்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் கொழும்பு மாவட்டத்திலிருந்து போட்டியிடுகின்ற வேட்பாளர் ஒருவரின் அலுவலகத்திற்கு தாக்குதல் நடாத்தப்பட்டுள்ளது. ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் வேட்பாளரான டைடஸ் பெரேராவின் கிருலப்பனை அலுவலகத்திற்கே இவ்வாறு தாக்குதல் நடாத்தப்பட்டுள்ளது.

குறித்த தாக்குதலில் வேட்பாளரின் மனைவி உட்பட நான்கு பேர் காயப்பட்டுள்ளனர். ஐக்கிய தேசியக் கட்சிக்கு ஆதரவு நல்குகின்ற சமூக வலைத்தளங்கள் இதுதொடர்பில் அறிவிக்கும்போது, ஐக்கிய மக்கள் சக்தி வேட்பாளரான கனிஷ்க சேனாநாயக்கவின் ஆதரவாளர்களினாலேயே இத்தாக்குதல் நடாத்தப்பட்டுள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

பொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Read more...

படிக்காத, அநாகரிகமான அரசியல் கலாச்சாராத்தை துடைத்தெறிவோம். தடலகே..

எதிர்வரும் பாராளுமன்றத் தேர்தலுக்கான பிரச்சாரங்கள் நேற்று நள்ளிரவுடன் நிறைவு பெற்றுள்ளது. நடைபெற்று முடிந்த தேர்தல் பிரச்சாரங்களின்போது குறிப்பாக வடகிழக்குக்கு வெளியே மக்களிடம் வேண்டப்பட்ட விடயம் யாதெனில் , படித்த , அரசியல் அறிவுள்ள , மோசடி குற்றச்சாட்டுக்கள் அற்ற , மக்களுக்கு சேவை செய்யும் தூய எண்ணத்துடன் போட்டியிடுகின்றவர்களுக்கு வாக்களியுங்கள் என்பதாக இருந்தது.

இந்த வேண்டுதல் வடகிழக்குக்கு வெளியே போட்டியிடும் பிரதானமான நான்கு கூட்டணிகளான பொதுஜன பெரமுக , ஐக்கிய தேசியக் கட்சி , தேசிய மக்கள் சக்தி மற்றும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியிடமிருந்து ஓங்கி ஒலித்திருந்தது.

மேற்படி கட்சிகள் படிப்பறிவற்ற , ஊழல் மோசடிகளுள்ள , போதைப்பொருள் வியாபாரத்தில் ஈடுபடுகின்ற , பாதாள உலகக்;கோஷ்டிகளுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு தேர்தலில் சந்தர்ப்பம் வழங்கியுள்ள அதே நேரத்தில் படித்த , அரசியல் தெளிவுள்ள, மோசடிக்குற்றச்சாட்டுக்கள் அற்ற , சமூக சேவகர்களாக தங்களை செயற்பாடுகளுடாக நிரூபித்துக்காட்டியுள்ளவர்கட்கும் தேர்தலில் போட்டியிடும் சந்தர்ப்பம் வழங்கியுள்ளனர்.

இது ஒரு முரண்பாடானதும் முன்முதாரணமானதுமான செய்பாடாக காணப்படுகின்றது. அதாவது அரசியல் கட்சிகள் பொருத்தமற்ற வேட்பாளர்களையே மக்களுக்கு கொடுக்கின்றபோது சிறந்தவர்களை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது என்ற குற்றச்சாட்டு நெடுங்காலமாக மக்களிடமிருக்கின்றது. இக்குற்றச்சாட்டுக்கு தமிழர் தரப்பு நெடுங்காலமாக முகம்கொடுத்து வருகின்றபோதும் அவர்கள் மாற்றத்தை நோக்கிச் செல்வதற்கு தயாராக இல்லை. ஆனாலும் பெரும்பாண்மைக் கட்சிகள் அந்த மாற்றத்திற்கான வழியை விட்டுள்ளதுடன் தெட்டத்தெளிவான செய்தியொன்றையும் மக்களுக்கு தெரிவித்துள்ளனர்.

அந்தச் செய்தி குறிப்பாக இன்றைய ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சவிடமிருந்தும் வந்துள்ளது. பொருத்தமானவர்களை, படித்தவர்களை, ஊழலற்றவர்களை பாராளுமன்றுக்கு அனுப்புங்கள் என அவர் மக்களிடம் நேரடியான வேண்டுதலை விடுத்துள்ளார். இவ்வேண்டுதலானது சர்வ சாதாரணமானது அல்ல. காரணம் மஹிந்தவுடன் உள்ளவர்களில் பலர் மரபுவழி மோசடிக்காரர்கள்.

எது எவ்வாறாயினும் கட்சிகள் இவ்விடயத்தில் நிதானமாக நடந்து கொண்டுள்ளது. அதாவது மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டு பாராளுமன்றை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திவந்த உறுப்பினர் ஒருவருக்கு போட்டியிடும் வாய்ப்பை கட்சியொன்று மறுக்குமானால் அவரதும் அவரை தெரிவு செய்தவர்களதும் உரிமைகள் மீறப்படுகின்றது. அதனால்தான் இம்முறை மரபு ரீதியான கள்வர்களுக்கும் இடம்கொடுத்து மாற்றுத்தேர்வுக்கும் இடம்கொடுத்துள்ளனர். எனவே மக்கள் இம்முறை சிறந்தவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதை தவறவிட்டுவிட்டு பாராளுமன்றிலுள்ள 225 பேரும் கள்வர்கள், தியவன்னாவவுக்கு அப்படியே குண்டுபோடவேண்டுமென சபிக்கவேண்டாம் என்ற செய்தியும் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் புதிதாக நுழைந்துள்ள வேட்பாளர்கள் நேரடியாகவே மரபு ரீதியான கள்வர்களை ஓதுக்குமாறு தமது பிரச்சாரங்களை மேற்கொள்கின்றனர். அதன் பிரகாரம் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியில் கொழும்பு மாவட்டத்தில் போட்டியிடுகின்ற முன்னாள் நிர்வாக சேவை மூத்த அதிகாரி ஒருவர் படிப்பறிவற்றவர்களை நிராகரியுங்கள் என்ற கோஷத்தை தனது துண்டுப்பிரசுரத்தில் நேரடியாகவே முன்வைத்துள்ளார்.எது எவ்வாறாக இருந்தபோதும் நாம் ஒன்றை இங்கு குறிப்பிட்டேயாகவேண்டும் படிப்பறிவற்றவர்களை ஒதுக்கவேண்டும் என்பதற்காக தேர்தலில் போட்டியிடும் தங்களை கற்றறிந்தோர் எனக்குறிபிடுவோரின் வினைத்திறன் தொடர்பில் கேள்வி எழுகின்றது. படிப்பறிவற்றோரை ஒதுக்கவேண்டும் என்பதற்காக வினைத்திறனற்ற , காலத்திற்கு காலம் அரசியல்வாதிகளின் அடியாளாக செயற்படும் உதயகுமார் போன்றவர்களை தேர்ந்தெடுக்கமுடியாது. எனவே ஆற்றல் அனுபவம் இரண்டும் இங்கு பிரதான காரணமாகின்றது.

Read more...

இம்முறை அதிகமான வாக்காளர்கள் கம்பஹா மாவட்டத்தில் ....

2020 பொதுத்தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக 16,263,885 வாக்காளர்கள் தகுதி பெற்றுள்ளனர். அவர்களில் அதிகமானோர் கம்பஹா மாவட்டத்திலிருந்து பதிவாகியுள்ளதுடன், அவர்களின் மொத்தத் தொகை 1,785,964 ஆகும்.

குருணாகல் மாவட்டத்தில் 1,348,787 வாக்காளர்களும் கண்டி மாவட்டத்திலி் 1,129,100 வாக்காளர்களும் வாக்களிப்பதற்குத் தகைமை பெற்றுள்ளனர். இம்முறை நடைபெறவுள்ள பொதுத்தேர்தலில் 40 அரசியல் கட்சிகளும் சுயேட்சைக் குழுக்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற 7452 வேட்பாளர்களும் போட்டியிடவுள்ளனர். 160 தேர்தல் தொகுதிகளிலிருந்தும் 196 உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றிற்குத் தெரிவுசெய்யப்படவுள்ளனர். 12,985 வாக்களிப்பு நிலையங்களில் வாக்களிப்புக்கள் இடம்பெறவுள்ளன.

Read more...

அங்கொட லொக்கா இறந்ததை உறுதிப்படுத்துகின்றன இந்திய ஊடகங்கள்!

இலங்கையின் பிரபல குற்றவாளிகளில் ஒருவனான லஸன்த சன்தன பெரேரா என்ற இயற்பெயரைக் கொண்ட அங்கொட லொக்கா இந்தியாவில் இறந்துள்ளதாக இந்தியாவின் பிரபல இணையத்தளங்கள் அறிவித்துள்ளன.

'த ஹிந்து' எனும் செய்திப் பத்திரிகை இதுதொடர்பில் முக்கிய செய்தியொன்றை வௌியிட்டுள்ளது. அதில், ஜூலை மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் அங்கொட லொக்கா இறந்ததன் பின்னர், மதுரையில் அவனது உடல் எரிக்கப்பட்டதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது. இலங்கையின் முக்கிய பாதாள உலகக் கோஷ்டியின் தலைவனான அங்கொட லொக்கா இந்தியாவில் கொலை செய்யப்பட்டதாக சில நாட்களுக்கு முன்னர் செய்தி வௌியாகியது.

என்றாலும் அங்கொட லொக்கா இந்தியாவில் இறந்தமையை இலங்கைப் பொலிஸார் உறுதி செய்யவில்லை என்பதுடன், இராஜதந்திர முறையில் இதுதொடர்பில் ஆராயவுள்ளதாகவும் பொலிஸார் தெரிவித்திருந்தனர். இதேவேளை இதுதொடர்பில் இந்தியாவில் மிக முக்கிய இணையத்தளங்களில் இரண்டாகிய 'த நிவ் இந்தியான் எக்ஸ்பிரஸ்' மற்றும் 'த ஹிந்து நிவ்ஸ்' என்பன இதுதொடர்பில் குறிப்பிடுகையில், 'ஆர். பிரதீப் சிங்' என்ற போலிப் பெயரில் இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாக இந்தியாவில் உலா வந்த பாதாள உலகத்தைச் சேர்ந்த அங்கொட லொக்கா சென்ற ஜூலை மாதத்தின் ஆரம்ப நாட்களில் இறந்ததாக செய்தி வௌியிட்டுள்ளன.

அங்கொட லொக்காவின் மரணத்தின் பின்னர், மரணம் தொடர்பில் போலி ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்த இரு பெண்களும் ஆணொருவனும் சென்ற

ஜூலை மாதம் 03 ஆம் திகதி கோயம்புத்தூரில் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட சந்தேகநபர்களிடையே அமானி தன்ஜி என்ற பெயருடைய 27 வயது இலங்கைப் பெண்ணொருத்தியும் சிவகாமி சுந்தரி என்ற பெயருடைய 36 வயதுடைய பெண்ணொருத்தியும் இந்தியாவின் மதுரையில் வசித்துவந்த பெண்ணொருத்தியும் இந்தியாவின் திருப்பூரைச் சேர்ந்த 32 வயதுடைய எஸ். டயனேஸ்வரன் ஆகியோர் உள்ளனர் என அந்தச் செய்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

அங்கொட லொக்காவின் மரணம் தொடர்பில் இன்று பொலி்ஸ் தலைமையகத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின்போது, ஊடகவியலாளர்கள் பல்வேறு வினாக்களைத் தொடுத்தனர்.

கேள்வி - அங்கொட லொக்கா இந்தியாவில் இறந்ததாகச் செய்திகள் வந்துள்ளனவே. அத்துடன் அங்கொட லொக்கா தனது பெயரை மாற்றிக்கொண்டு வேறு பெயரில் அங்கு வாழ்ந்து வந்ததாகவும் தெரியவருகின்றது. குறித்த பெயரை மாற்றியமை தொடர்பில் பலரும் சாட்சியங்கள் கூறியதாகவும் தெரியவருகின்றதே...

பொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர் - இறந்தமை தொடர்பிலும் பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளமை தொடர்பிலும் இதுவரை உறுதியாகவில்லை.

கேள்வி - அங்கொட லொக்கா இந்தியாவில் இறந்துள்ளமை தொடர்பில் இந்தியப் பொலிஸார் உறுதி செய்தார்களே... அந்தச் செய்தி இலங்கைப் பொலிஸாருக்குக் கிடைக்கவில்லையா?

பொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர் - இராஜதந்திர முறையிலேயே செயற்படுகின்றோம். தேவையான முன்னெடுப்புக்களை மேற்கொண்டுள்ளோம்.

Read more...

தனிமைப்படுத்தல் மையங்களில் உள்ளவர்கள் வாக்களிக்க வேண்டிய நேரங்கள்

சுய தனிமைப்படுத்தலில் உள்ளவர்கள் வாக்களிக்க வேண்டிய நேரங்கள் பற்றி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சுய தனிமைப்படுத்தலில் உள்ளோர் வாக்களிப்பதற்கு ஒரு மணித்தியாலயம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தனிமைப்படுத்தல் மையங்களில் 14 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு, மேலும் 14 நாட்கள் தத்தமது வீடுகளில் சுய தனிமைப்படுத்தலில் உள்ளவர்களுக்காகவே இம்முறை பொதுத்தேர்தலில் வாக்களிக்க இடமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று பிற்பகல் அரசாங்கத் தகவல் திணைக்களத்தில் ஒன்றுகூடப்பட்ட ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின்போது, சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் - வைத்தியர் அனில் ஜாசிங்க இதுதொடர்பில் கருத்துரைக்கும்போது குறித்த தினத்தில் பிற்பகல் 4 மணியிலிருந்து 5 மணி வரையிலான ஒரு மணி நேரம் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது எனக் குறிப்பிட்டார்.

எதுஎவ்வாறாயினும், எக்காரணம் கொண்டும் தனிமைப்படுத்தல் மையங்களில் வாக்களிப்பு நிலையங்கள் அமைக்கப்பட மாட்டாது எனவும் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் தெரிவித்தார்.

Read more...

கோத்தாவின் மூன்று முகங்கள் பற்றி விபரிக்கின்றார் கேணல் ஹரிகரன்

இலங்கை ஜனாதிபதி கோட்டாபயவுக்கு மூன்று முகங்கள் உள்ளன என அதை இலங்கை ஊடகம் ஒன்றுக்கு விபரித்துள்ளார் இந்திய இராணுவத்தின் முன்னாள் புலனாய்வு அதிகாரி கேர்னல் ஆர்.ஹரிஹரன்.

இலங்கையில் ஆகஸ்ட் 5 இல் பாராளுமன்ற தேர்தல் நடக்கவிருக்கிறது. முன் நடந்த தேர்தல்களிலிருந்து, இந்த தேர்தல் முற்றிலும் மாறுபட்டது.

முதல் காரணம் கொரோனா தாக்கத்தால் தேர்தல் திகதி ஏற்கனவே இரண்டு முறை மாற்றப் பட்டது. அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் தேர்தல் கூட்டங்களுக்கும், வீதியோர சந்திப்புக்களுக்கும், தேர்தல் ஆணைக்குழு பலத்த கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. தேர்தல் நடத்தும் இடங்களில் அதிகாரிகளும், வாக்காளர்களும் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய சமூக இடைவெளி மற்றும் முகக்கவசம் அணிதல் போன்ற கட்டுப்பாடுகள், எவ்வாறு வாக்குப்பதிவை பாதிக்கும் என்பது கேள்விக் குறியாக உள்ளது.

இரண்டாவது, இலங்கை அரசியல் களத்தில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. ராஜபக்ஷ அரசியல் குடும்பத்தின், இலங்கை பொதுஜன முன்னணி கட்சி, நாட்டின் இரண்டு பிரதான கட்சிகளான, இலங்கை சுதந்திரா கட்சியையும், ஐக்கிய தேசிய கட்சியையும் ஓரங்கட்டி முன்னிலையில் நிற்கிறது. ராஜபக்ஷ கட்சியே, ஆட்சியை கைப்பற்றலாம் என்பதே, பலரின் எதிர்பார்ப்பு.

மூன்றாவது, அரசியலில் அதிகம் பங்கு பெறாத, கோட்டாபய ராஜபக்சே, ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின், இந்த தேர்தல், அவர் எதிர் கொள்ளும் முக்கியமான அரசியல் சவாலாகும். இதுவே, அவரது அரசியல் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்க போகிறது.

இலங்கை அரசியல் சட்டப்படி, விகிதாசார வக்காளிப்பு முறையில், தேர்தல் நடத்தப்படும். ஒவ்வொரு வாக்காளருக்கும், இரண்டு வாக்குகள் உள்ளன. அதன்படி, நாட்டில் உள்ள, 162 இலட்சத்துக்கு சற்று அதிகமான வாக்காளர்கள், 225- உறுப்பினர் கொண்ட பாராளுமன்றத்திற்கு, 196 உறுப்பினர்களை நேரடி வாக்களிப்பு மூலம் தேர்ந்தெடுப்பர்.

மீதி உள்ள, 29 இடங்கள், வாக்காளர்கள் அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஆதரவாக அளிக்கும், இரண்டாம் வாக்கின் விகித அடிப்படையில், அரசியல் கட்சிகளுக்கு பகிர்ந்து அளிக்கப்படும். கட்சிகள் ஏற்கனவே பட்டியலிட்டபடி, தமக்கு கிடைத்த இடங்களை நிரப்புவர்.

தேர்தல் குறிக்கோள்


இந்த தேர்தலில், ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் தேர்தல் குறிக்கோள் ஒன்றே; தன் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன கட்சி கூட்டணி, ஒட்டு மொத்தமாக, மூன்றில் இரண்டு பங்கு இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும். அப்படி வெற்றி பெற்றால் தான், அரசியல் சட்டத்தில் உள்ள, 19 மற்றும் 13ம் சட்டத் திருத்தங்களை அவர் விலக்க முடியும்.

இந்த, 19ம் சட்டத் திருத்தம், தன்னிச்சையாய் செயல்பட்டு வந்த, ஜனாதிபதியின் செயல்முறை அதிகாரங்களை குறைத்து, அவற்றை பாராளுமன்றின் கட்டுப்பாட்டில் ஓரளவு கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த திருத்தம், கடந்த இலங்கை அரசால் கொண்டு வரப்பட்டது. அதுபோல, 13ம் சட்டத் திருத்தம், சிறுபான்மையினருக்கு அதிகாரப் பங்கேற்பை அதிகரிக்க, மாகாண சபை அமைப்பை ஏற்படுத்தியது.

அது, 1987-ல், இந்தியா - இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில், அப்போதைய ஜனாதிபதி, ஜெயவர்த்தனவினால் உருவாக்கப்பட்டது. ஆகவே, கோத்தாபயவின் குறிக்கோள், வெற்றி பெற்றால், பலமான பாராளுமன்றம் பெரும்பான்மையின் உதவியுடன், ஜனாதிபதி இழந்த செயல் முறை அதிகாரங்களை மீட்கவும், மாகாண சபை அமைப்புகளை நீக்கிவிட்டு, கொழும்பு அரசின் கையை பலப்படுத்த, புதிய அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கவும் முயற்சி எடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.

கோத்தாபயவின் அரசியல் முகம்

இப்போதைய ஜனாதிபதி, இலங்கை இராணுவத்தில் கேர்னலாக ஓய்வுபெற்ற, நந்தசேன கோத்தாபய, 71, மற்ற அரசியல் தலைவர்களிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டவர். ஏனெனில் அவர், ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு முன், கட்சி அரசியலில் நாட்டம் காட்டவில்லை. இராணுவத்திலிருந்து விடுப்பு பெற்ற பின், அமெரிக்க குடிமகனாக மாறிய கோத்தாபய, அவர் அண்ணன் மகிந்தா, 2004-ல் ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட பின், நாடு திரும்பி, மகிந்த அரசில், பாதுகாப்பு துறை செயலரானார்.

இப்போதைய ஜனாதிபதி கோட்டாபய, முந்தைய மகிந்த ஆட்சியின் போது, பாதுகாப்பு துறை செயலராக செயல்பட்டார். அதனால், இலங்கை இராணுவம் நடத்திய, நான்காம் ஈழப்போரில் கண்ட வெற்றி, கோட்டாபயவுக்கு பெரும் புகழை அளித்தது. அதுவே, ஜனாதிபதி தேர்தலில், இலங்கையின் பெரும்பான்மை மக்களான, சிங்களர்கள் பேராதரவுடன் வெற்றி பெற காரணமாயிருந்தது.

கோட்டாபய ராஜபக்ஷ, அரசியல் குடும்பத்தைச் சேர்ந்திருந்தாலும், அரசியலில் திளைத்த அவரது மற்ற ராஜபக்ஷ சகோதரர்களை போல, அவருக்கு அரசியல் ஈடுபாடு இல்லை. ராஜபக்ஷ குடும்பத்தின் அரசியல் பிரவேசம், தந்தை, டான் ஆல்வின் ராஜபக்ஷ, 1947 பாராளுமன்ற தேர்தலில் பெற்ற வெற்றியுடன் துவங்கியது. அவர் தொடர்ந்து, 18 ஆண்டுகள் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றி, 1967ல் காலமானார். அவருடைய மூத்த மகன், சமல் ஜயந்த, 78, முன்னாள் அமைச்சராகவும், சபாநாயகராகவும் பணியாற்றியவர்.

அடுத்தவர், 75- வயதான மகிந்தவின் அரசியல் பயணம், 1970-ல், இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி சார்பில் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக ஆரம்பித்தது. அவர், இரு முறை ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின், மூன்றாம் முறையாக ஜனாதிபதியாக தேர்தலில் தோற்றாலும், இன்றும் இலங்கை அரசியலில் பலம் வாய்ந்த தலைவராக கருதப்படுகிறார்.

கோட்டாபயவின் தம்பி, பசில் ரோஹன, 69, நீண்ட காலமாக, அதாவது, 26 வயதிலிருந்தே அரசியலில் ஈடுபட்டு உள்ளார். இடையே, உட்பூசல் காரணமாக, இலங்கை சுதந்திரக் கட்சியிலிருந்து விலகி, ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் சேர்ந்தாலும், மகிந்தவுக்கு உதவியாக எப்போதுமே செயல்பட்டவர். பத்து ஆண்டுகள் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவும், மகிந்த ஆட்சியில் அமைச்சராகவும் அனுபவம் பெற்றவர்.

தற்போது, மகிந்த தலைமையில், இலங்கை பொதுஜன பெரமுன கட்சியின் செயலராக உள்ளார். ராஜபக்ஷ குடும்ப அரசியலின் மூன்றாவது தலைமுறை, மகிந்த ராஜபக்ஷவின் மகன், நாமல், பாராளுமன்ற உறுப்பினராக, 2010-ல் தேர்ந்தெடுத்த பின் துவங்கியுள்ளது. கோட்டாபய, கடந்த ஆண்டு, ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட முடிவெடுத்த பின் தான், தன் அமெரிக்க குடியுரிமையை விலக்க விண்ணப்பித்தார்.

ஜனாதிபதியாக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின், அவர் எடுத்த பல முடிவுகள், அவருக்கு அரசியல் தலைவர்களை விட, அவருடன் ஒத்துப் போகும் இராணுவ அதிகாரிகளிடமும், திறமையான அரசு ஊழியர்களிடமும், அதிக நம்பிக்கை உண்டு என்பதை காட்டுகின்றன.

கோட்டாபயவுக்கு நடைமுறை அரசியலிலோ அல்லது அதன் அங்கமான, கட்சி உட்பூசல்களிலோ, அதிக ஈடுபாடு கிடையாது. அவர் பேச்சு, அரசியல் முலாம் பூசப்படாமல், வெட்டு ஒன்று துண்டு இரண்டு என்று இருக்கும். இதனால், கூட்டணி அரசியல் பிரச்சினைகளை சமாளிக்க, அதில் கைதேர்ந்த மகிந்தவின் உதவி, கோத்தாபயவுக்கு எப்போதுமே தேவைப்படும் என்பதில் ஐயமில்லை. ஆகவே, கோட்டாபயவின் அரசியல் முகம், ராஜபக்ஷ குடும்ப அரசியல் முகத்தின் பிரதிபலிப்பே என்று கூறலாம். இருந்தாலும், செயலளவில், கோத்தாபய தன் தனித்தன்மையை காட்டி வருகிறார்.

தேரவாத புத்த முகம்

கோட்டாபயவின் இரண்டாம் முகம், தேரவாத புத்த மதம் சார்ந்தது. அதிபரின் பெயர் கொண்ட, அரசர் கோட்டாபய, மூன்றாம் நுாற்றாண்டில், அனுராதபுர அரசை, 13- ஆண்டுகள் ஆண்டவர். அவர் ஆட்சியின் போது, தேரவாத புத்தத்தை நிலை நாட்ட, பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டார். அவரின், தேரவாத கோட்பாடுகளுக்கு எதிராக செயல்பட்ட காரணத்துக்காக, 60 புத்த பிக்குக்களை நாடு கடத்தினார்.

இப்போதைய, ஜனாதிபதி கோட்டாபயவின் பதவியேற்பு விழா, அனுராதபுரத்தில் இலங்கையை ஆண்ட கடைசி தமிழ் அரசன், எல்லாளனை வீழ்த்திய சிங்கள அரசன், துட்டகைமுனு நிறுவிய துாபியின் கீழ் நிகழ்ந்தது. அப்போது பேசிய கோட்டாபய, தன் வெற்றிக்கு, சிங்கள புத்த மக்கள் தந்த பெரும்பான்மை ஆதரவே காரணம் என்று குறிப்பிட்டார்.

அப்போது அவர், ஒளிவு, மறைவு இல்லாமல், தன் ஆழ்ந்த புத்த மத கலாசார பின்னணியை குறிப்பிட்டு, மற்ற மதங்களை மதித்தாலும், நாட்டின் அடிப்படையான, தேரவாத சிங்கள புத்த கலாசார பின்னணியை பின்பற்றப் போவதாக கூறினார். இதனால், அவருக்கு சிங்கள புத்த மதத்தினரின், பெரும்பான்மை ஆதரவு தொடர்ந்து வரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

இருந்தாலும், கோட்டாபயடன் பழகிய பலரின் கருத்துபடி, அவர் இனவாதி அல்ல. அப்படி இருந்தாலும், புத்த மதத்தை முன்னிலைப் படுத்தியே அவர் ஆட்சி நடத்துவார் என்று, பெரும்பாலானோர் நம்புகின்றனர். இதற்கு அவர் எடுத்துள்ள பல முயற்சிகளை மேற்கோள் காட்டலாம்.

இராணுவ முகம்

கோட்டாபயவின் மூன்றாம் முகத்தை, இராணுவ முகம் என்று கூறலாம். அரசியல் மற்றும் லஞ்சம், ஊழல் ஆகியவற்றின் தாக்கத்தால், தடுமாறும் சிவில் நிர்வாகத்தின் மீது, கட்டுப்பாடான வழிமுறைகளுடன் இயங்கி வரும் இராணுவத்தினருக்கு அதிக மதிப்பு கிடையாது. கோட்டாபயவும் இதே எண்ணமுடையவர் என்று தோன்றுகிறது. ஏனெனில், கோத்தாபயவின் மூன்று முகங்களில், இராணுவ முகமே, அதிக முடிவுகளை எடுப்பதாக கூறலாம். அவர் ஆட்சிக்கு வந்த பின் எடுத்த முடிவுகளில், இராணுவ வழிமுறைகளின் தாக்கம் தெரிகிறது.

முக்கியமாக, தற்போது அவர் ஆணையின்படி, அரசின், 31 அங்கங்கள், பாதுகாப்புத் துறையின் செயலர், முன்னாள் இராணுவ ஜெனரல் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் காவல் துறை, எஸ்.ஐ.எஸ்., என்று கூறப்படும் அரசு நுண்ணறிவு சேவை, குடியேற்ற துறை, குடியுரிமை பதிவு துறை, தொலை தொடர்பு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு ஆகியவை அடங்கும். சொல்லப் போனால், பாதுகாப்புத் துறையின் கீழ் இயங்கும், கிழக்கு இலங்கையில் புராதன புத்தமத சின்னங்களை பாதுகாக்க, அமைக்கப்பட்ட குழு கூட, ஒரு முன்னாள் இராணுவ ஜெனரலின் தலைமையில் அமைக்கப் பட்டுள்ளது.

கொரோனா கட்டுப்பாட்டுக்கான, தேசிய அளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சுகாதார அமைப்புகளின் தலைமை மற்றும் நாட்டின் வளர்ச்சி பணிக்கான, மத்திய குழுவின் தலைமை ஆகியவற்றுக்கு, தற்போது பணிபுரியும் அல்லது முன்னாள், இராணுவ உயர் அதிகாரிகளே நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் விளைவாக, ஜனநாயக அரசியலமைப்பை ஓரளவு ஓரங்கட்டிவிட்டு, ஜனாதிபதி கோட்டாபய ஆட்சி செய்வார் என்ற அரசியல் கருத்து நிலவுகிறது.

கோட்டாபயவின் மூன்று முக தேர்தல் பங்களிப்பு, எவ்வளவு துாரம், அவர் வெற்றிக்கு உதவும் என்பதை, ஆகஸ்ட் 5 இல் நடக்கவிருக்கும் தேர்தல் முடிவுகள் தெரிவிக்குமா என்பதற்கு விடை அளிப்பது எளிதல்ல. ஏனெனில், இலங்கை அரசியலில், தேர்தல் முடிவுகள் அரசியல் கட்சிகளின் நாடகத்தின் முதல் அங்கமாகும்.

Read more...

Sunday, August 2, 2020

வடக்கு மக்களும் இராணுவத்தினரும் ஒரு குடும்பமாக வாழ்கின்றனர். இராணுவம் வெளியேற வேண்டியதில்லை! கே.பி

வடக்கில் முகாமிட்டுள்ள இலங்கை இராணுவத்தினர் தமிழ் மக்களின் குடும்ப அங்கமாக வந்துள்ளதாகவும் அவர்களிடையேயான உறுவு மிகவும் சிறப்பாக உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ள புலிகளின் சர்வதேச விவகாரங்களுக்கான பொறுப்பாளர் கேபி எனப்படும் குமரன் பத்மநாதன் இராணுவத்தினர் அங்கிருந்து வெளியேறவேண்டுனெ அரசியல்வாதிகள் மாத்திரமே விரும்புவதாகவும் மக்கள் அல்லவென்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

Daily FT என்ற இணையத்தளத்திற்கு வழங்கியுள்ள செவ்வியில் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளதுடன் அச்செவ்வியில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது.

புலம்பெயர் தமிழர் தாம் வாழும் நாடுகளில் தொடர்ந்தும் இருப்பை தக்கவைத்துக்கொள்வதற்காக இலங்கை பாதுகாப்பற்ற நாடு என காண்பிக்க முனைகின்றனர். அதற்காக இங்குள்ள மக்களை வன்செயலுக்கு தூண்டுகின்றனர். பயனற்ற யுத்தமொன்றில் தமது வாழ்வை தொலைத்த பெரும்பாலான முன்னாள் புலிகள் அமைதியான வாழ்வையே விரும்புகின்றனர். ஆனாலும் தொழில்வாய்புகள் இன்றி வறுமையிலிருக்கின்ற சில முன்னாள் புலி உறுப்பினர்கள் புலம்பெயர் தமிழரின் வலையில் சிக்குகின்றனர். இதனூடாக இலங்கையில் பிரச்சினை உண்டு என காண்பிக்க நினைக்கும் புலம்பெயர் தமிழரது தேவைநிறைவேறுகின்றது.

ஆனாலும் ஜனாதிபதி ராஜபக்சவில் ஆட்சியில் அதற்கு இடம்கிடையாது, ஏனென்றால் நாட்டை பயங்கரவாதிகளிடமிருந்து எவ்வாறு காப்பது என்ற சிறந்த திட்டத்தை அவர் இராணுவத்தினருக்கு வகுத்துக்கொடுத்துள்ளார். அவர் இந்நாட்டின் பொக்கிஷம்.

புலிகளின் சித்தாந்தம் நிலைக்காது. ஆனாலும் புலிப்பிரச்சாரத்தை அவர்கள் எடுத்துச் செல்வது தங்களது சொகுசு வாழ்விற்காகவே. அப்போதுதான் அவர்கள் தமிழ் மக்களிடம் உணர்ச்சி ஊட்டி பெற்றுக்கொண்ட பணத்தை அனுபவிக்க முடியும்.

எதுவாக இருந்தாலும் நான் இங்குள்ள மக்களிடம் புலம்பெயர் தமிழரின் செய்திகளுக்கு செவிமடுக்கவேண்டியதில்லை எனவும் பிரபாகரன் மற்றும் பொட்டுவின் யுகம் மீண்டும் வராதென்பதையும் ஆயுதபோராட்டம் என்பது எதிர்காலத்தில் சாத்தியமற்றது என்பதையும் தெளிவாககூறியுள்ளேன். அவ்வாறே புலம்பெயர் தமிழரும் மக்களில் அக்கறை உண்டானால் அவர்களின் கல்வி பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு உதவுமாறும் பலதடவைகளில் வேண்டுதல் விடுத்துள்ளேன்.

நடைபெற்ற ஈஸ்டர் தின தாக்குதல் தொடர்பில் கேட்கப்பட்டபோது, அவ்வாறானதொரு தாக்குதல் கோத்தபாய ஆட்சியில் இருக்கும்வரை நடைபெறாது எனவும் அவர் இந்த நாட்டை காப்பார் எனவும் அவரில் நம்பிக்கை வைக்குமாறும் கேட்டுக்கொண்டார் கேபி.

எவ்வாறு உங்களுக்கு கோத்தபாயவில் இவ்வளவு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது, உங்கள் உயிரை காப்பாற்றியதாலா என்று கேட்கப்பட்டபோது,

ஆம். அவரை நான் நம்புகின்றேன். அவர் சிறந்ததோர் தலைவர். அவரை பலதடவைகள் சந்தித்திருக்கின்றேன். எப்போதும் நாட்டை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான அவரது தேவை தொடர்பிலே பேசுவார். அவர் தொடர்பான தவறான தகவல்களை எடுத்துச் செல்வது அரசியல் எதிராளிகளே.

இலங்கை இராணுவத்தினர் தொடர்பாக கேட்கப்பட்டபோது,

பயத்தின் காரணமாக அவர்களை நான் சந்தேகக்கண்ணுடனே பார்த்தேன். ஆனால் அவர்கள் விடுமுறையில் சென்றுவரும்போது எனக்காக தங்கள் வீடுகளில் தயாரித்த இனிப்பு பண்டங்களை எடுத்துவருவார்கள். இவ்வாறுதான் நாங்கள் உறவை கட்டியெழும்பினோம். இப்போது நாங்கள் ஒரு குடும்பமாக வாழ்கின்றோம்.

உங்களுடைய கடந்த காலத்தை ப்பற்றி வருந்துகின்றீர்களா என்று கேட்கப்பட்டபோது,
ஆம், எனக்கு இப்போது 64 வயது, 40 வருடங்களை பெறுமதியற்ற யுத்தமொன்றுக்காக செலவிட்டுவிட்டேன். ஆனால் தற்போது கோத்தபாய அவர்களின் கருணையால் சிறந்ததோர் வாழ்வை பெற்றுக்கொண்டுள்ளேன். ஆனால் நாங்கள் எங்களுடைய நிலையை அன்று மாற்றிக்கொள்ளாததால்தான் இன்று அநேகம் மக்கள் அல்லப்படுகின்றார்கள் என்பதற்காக மனம்வருந்துகின்றேன்.

Read more...

சிறிதரனின் போலிமுகத்திரையை கிழிக்கின்றார் முன்நாள் கல்விப்பணிப்பாளர்.

கிளிநொச்சி மாவட்ட முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிறிதரனின் இறங்குமுகத்தில் பரதாபநிலை தற்போது தெளிவாக தெரியத்தொடங்கியுள்ளது. சிறிதரன் தனது வாக்குகளை இருமுகத்தினூடாக தக்கவைத்து வந்தார். ஒரு முகம் புலிகளின் காவலன் என்ற முகம் மறுமுகம் பாடசாலை அதிபராக கல்வியின் காவலன் என்ற முகம்.

இந்நிலையில் புலிகளின் காவலன் என்ற முதலாவதும் முகத்திரை நீண்டநாட்களுக்கு முன்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு காட்டிக்கொடுப்புக்கள் அம்பலமாகியதில் கிழிந்தது.

அதனை தொடர்ந்து தற்போது அவர் கல்வியின் மேம்பாட்டுக்காக எவ்வித பங்களிப்பும் செய்யவில்லை என்பதனை கிளிநொச்சி முன்நாள் கல்விப் பணிப்பாளர் கந்தசாமி குருகவேல் தெரிவித்துள்ளார்.

கிளிநொச்சியில் உள்ள பெரும்பாலான புத்திஜீவிகள், சமூகச் செயற்பாட்டாளர்கள் இணைந்து இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

இது தொடர்பாக ஊடகம் ஒன்றுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும்போது,

'கிளிநொச்சியில் உள்ள 110 பாடசாலைகளில் 90 வீதமான பாடசாலைகள் முற்றாகவே சிதைவடைந்து காணப்பட் நிலையில் மாணவர்கள் ஓலைக் குடிசைகளிலும், சிறுசிறு கூடாரம் அமைத்தும், மின்சாரம், தண்ணீர் வசதிகள் இல்லாத நிலையில்தான் தமது கல்வி நடவடிக்கைகளை தொடர நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.

தனி மனிதர்களாக இருந்து வைத்தியர் சத்தியமூர்த்தி உட்பட எம்மில் சிலர் செய்த உதவிகளில் வெறும் 5 வீதத்தைக் கூட கடந்த 10 வருடங்களாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த சிறிதரன் இந்த ஏழை மாணவர்களுக்குச் செய்யவில்லை.

கடந்த 10 வருடங்களில் அரசாங்கத்திடம் இருந்தும், புலம்பெயர் மக்களிடம் இருந்தும் பலகோடி நிதி கிடைக்கப்பெற்றிருந்த போதிலும், அந்த நிதி எதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டதென்கின்ற வெளிபாட்டுத் தன்மை இல்லாமல் பாதிக்கப்பட்ட கிளிநொச்சி மக்கள் புறந்தள்ளப்படடிருக்கின்றார்கள். இதனால் இவர்களைப் புறக்கணிப்பதற்கு நாம் தீர்மாணித்திருக்கின்றோம் என்று கிளிநொச்சி முன்நாள் கல்விப் பணிப்பாளர் கந்தசாமி குருகவேல் தெரிவித்துள்ளார்.

அத்துடன் சிறிதரனின் அடியாட்கள் சிறிதரனின் சுவரொட்டிகளை ஒட்டும்போது சிறிதரனுக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என நம்புவோரது வீட்டு மதில்கள் மீது நூற்றுக்கணக்கான சுவரொட்டிகளை ஒட்டி அசிங்கத்தையும் அசௌகரியத்தையும் உண்டுபண்ணுவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

Read more...

Saturday, August 1, 2020

தேர்தலின் பின்னர் புதிய அரசாங்கம் ஆகஸ்ட் 11 இல்?

எதிர்வரும் புதன்கிழமை நடைபெறவுள்ள பொதுத்தேர்தலின் பின்னர் நியமிக்கப்படவுள்ள புதிய அரசாங்கம் ஆகஸ்ட் மாதம் 11 ஆம் திகதி ஸ்தாபிக்கப்படவுள்ளது எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

புதிய அமைச்சரவையின் புதிய அமைச்சர்கள் அன்றைய தினம் பதவிப்பிரமாணம் செய்து கொள்ளவுள்ளனர். அமைச்சரவைக்கு முன்னர் பிரதமர் சத்தியப்பிரமாணம் செய்து கொள்வார். மேலும் புதிய பாராளுமன்றத்தின் ஆரம்ப நிகழ்வுகள் ஆகஸ்ட் மாதம் 3 ஆம் வாரத்திற்கு இடம்பெறவுள்ளன. எதிர்வரும் 20 ஆம் திகதிபாராளுமன்றம் கூடவுள்ளது.

Read more...
Copyright www.ilankainet.com All right reserved.
Designed and Hosted By : ilankainet.com
To contact us : ilankainet@gmail.com