Tuesday, July 22, 2014

இலக்கியா இணையதள வாசர்களுக்கு ஓர் முக்கிய அறிவித்தல்!

இலக்கியா இணையத்தளதில் சில தொழில் நுற்ப மாற்றங்கள் செய்யப்படுவதால்.. இணையதளத்தை பார்வையிடுவதில் சிரமங்கள் ஏற்படலாம். குறிப்பாக (அதிரடி, இலங்கை நெற், ரெலேநீயுஸ்…..) இணையதளங்களின் வழியே (links) வந்து இலக்கியா இணையத்தளத்தை பார்வையிடும் வாசகர்கள்.. பார்வையிட முடியாவிட்டால்.. இலக்கியா இணையத்தளதின் நேரடி விலாசத்தை (தற்காலிகமாக) http://ilakkiyainfo.com பயன்படுத்தி பார்வையிடுங்கள்.

நன்றி.
இலக்கியா நிர்வாகம்


0 comments :

Copyright www.ilankainet.com All right reserved.
Designed and Hosted By : ilankainet.com
To contact us : ilankainet@gmail.com