Saturday, November 16, 2013

வெங்காயம், கிழங்கு இறக்குமதி தீர்வை குறைப்பு

வெங்காயம் மற்றும் உருளைக் கிழங்கிற்கான இறக்குமதி தீர்வை குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சு அறிவித்து ள்ளது. இதன்பிரகாரம் உருளைக்கிழங்கு கிலோ 30 ரூபாவா லும், பெரியவெங்காயம் கிலோ 25 ரூபாவிலிருந்து 10 ரூபா வரையும், சின்ன வெங்காயம் கிலோ கிராம் 10 ரூபாவிலி ருந்து 5 ரூபா வரையும், இறக்குமதி தீர்வை குறைக்கப்பட்டு ள்ளது என்று நிதியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

இந்த தீர்வை குறைப்பு இன்று சனிக்கிழமை நள்ளிரவு முதல் அமுல்படுத்தப்படும் என்றும் அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

0 comments :

Copyright www.ilankainet.com All right reserved.
Designed and Hosted By : ilankainet.com
To contact us : ilankainet@gmail.com