Monday, October 22, 2012

13 வது அரசியலமைப்பு நீக்கம். வாசு, திஸ்ஸ எதிர்ப்பு.

13 வது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தை இப்போது நீக்கக் கூடாது என்றும் தாம் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதாகவும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பில் உள்ள கட்சிகளான லங்கா சமசமாஜக் இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் ஜனநாயக இடதுசாரி முன்னணி ஆகியன தெரிவிக்கின்றன. லங்கா சமசமாஜ கட்சின் பொதுச் செயலாளரான அமைச்சர் பேரா. திஸ்ஸ விதாரண மற்றும் ஜனநாய இடதுசாரி முன்னணி பொதுச் செயலாளர் அமைச்சர் வாசுதேவ நாணயக்கார ஆகியோர் இதுபற்றிக்கூறியுள்ளனர்.

0 comments :

Copyright www.ilankainet.com All right reserved.
Designed and Hosted By : ilankainet.com
To contact us : ilankainet@gmail.com