Saturday, December 8, 2018

நல்லாட்சியில் பெருந்தெருக்கள் திணைக்கத்தின் ரகசியக் கணக்கிலிருந்து பணம்பெற்றோர் விபரம் இதோ. ஒரே ஒரு தமிழர்.

ஆட்சியில் அமர்கின்றவர்கள் தமது சகாக்களுக்கும் அடியாட்களுக்கும் பல்வேறு வழிகளில் அரச பணத்தையும் வழங்களையும் தாரைவார்ப்பர். அந்தவகையில் நல்லாட்சியில் பெருந்தெருக்கள் அமைச்சின் கீழ் முன்னெடுக்கப்பட்ட 'மக நெகும' எனும் நிறுவனத்தின் பல்வேறு பதவிகளையுடைய அதிகாரிகள் என குறிப்பிட்டு வெளிநபர்கள் 44 பேருக்கு 25000-25லட்சம் வரை பணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி 'மார்க சதிய' செயற்திட்டத்தின் முகாமையாளர், கண்டி மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆகிய பதவிகளுக்கும், உதவி செயற்திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிக்கும் வெளி நபர்கள் 19 பேரையும், விற்பனை பிரதிநிகள் மற்றும் விற்பனை முகவர்கள் 23 பேருக்கும் 2016 ஜனவரி தொடக்கம் 2018 மார்ச் வரை பணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அததோடு கண்டி மாவட்ட செயற்திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்த ஆர்.எஸ்.புஸ்பகுமார எனும் நபருக்கு 25000ரூபா பணமும் 300 லீற்றர் எரிபொருளுடன் வாகனமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மார்க சதிய செயற்திட்ட முகாமையாளர் என குறிப்பிடப்படும் எச்.எம்.ஜயவீர பண்டார எனும் நபருக்கு மாதந்தம் 50000 ரூபா பணமும் 300 லீற்றர் எரிப்பொருளும் வாகனமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

50000ரூபாய் பணம் பெற்றுக் கொண்டோர் விபரம்

சொய்சா - நாவீன்ன, மஹரகம
ரவி ஹர்ஷன - இம்புல்கஸ்வௌ, கெக்கிராவா
மஹ்மத் வீரக்கோன் தோட்டங்கள், கண்டி
சாமர ரொட்ரிகோ - குணதிலக் சாலை, வாதுவா
ஹேரத் - ஹிடடுவ, எஹெகெவவ, கல்கமுவ
அகரவிதி - தெஹிவளை
எஸ்.என். திக்கம்புர - வனாரத்த மவத, கல்கிஸை
புல்லக்குளம் - கோட்டே ரோடு, ராஜகிரிய
ஜயசிங்க - புதிய வீடமைப்பு வளாகம், ஹலீலா
கிருஷ்ணா - பாலெல்கந்த ரோடு, வலஸ்முல்ல
டிபி ரத்னாயகே - குணசேகர வீதி, ஹபரதுவ
எஸ்.டி.வி இராஜபக்ஷ - கொந்தாரே பிரேமமலகா மாவத்தை, சீதுவ
பொலாயெத்தே - வீரபன, ஒபாத்தா
பெரேரா - ஜெயந்தி மவதா, பியகம
. களுஆராச்சி - ஆர்டிகர்கேவ, கெகிராவா
கே.என். சமரக்கோன் - தலங்கம வட, மாலபே
என் உதய சாந்தா - மகாவத்த, குடமடுவ, பிலியந்தலை
பொன்ஷேகா -குருப்பு சந்தி, பொலன்னறுவை
முதுகலை சாமந்தி குமார - நவகமுவ தெற்கு, ரனால

மாதம் 25000 பெற்றுக்கொண்டோர் விபரம்.

சந்தமாலி பிலாப்பிட்டி - நீலம்பே கிராமம், நீலம்பே
டிஎம். சுரேந்திர பண்டார - மகாகண்டா, ஹிந்தாலா
அபேரத்ன - ஹந்தகல, கண்டி
விஜேசிங்க - கித்துதன்ன, மைலாபிட்டிய
ஹெமலி ஜயவர்தன - பாலகொல்ல, கெங்கேல்ல
பிரசாத் லியனகே - அடிப்படை சாலை, போரல்லா
லக்மணி தாவிபாரா - ஜால்டாரா, ஹன்வெல்லா
ஜி. டிஸ்சுகட்டுரியாச்சாச்சி - உதகமுல்ல, நுகேகொட
அரியவன்ஸா - பாபிலாய, மகுலுடெனியா
என்.ஏ.அபயசேகர - கோயில் சாலை, மகரகம
அபேவர்தனா - டன்ட்யூர், கண்டி
பெரேரா - கோஹோல்வில்லா சாலை, களனி
தெரெஸ் பெர்னாண்டோ - மிர்ஷிவத், பிலியந்தலை
சமரசேகர - கலாவைலவத்த, ஹோமம
லக்மால் ஹெட்டியாராச்சி - கிளாஸ் எஸ்டேட், உல்பன்
பண்டார சுபிசிஹே - பம்பரபேத, ஹன்னஸகிரிய
பண்டார ஹேரத் - தம்பகஹவெல, பாராடுனு ஓயா
ப்ருமுமுனி - உடவெல, கஹாலலிய்யா
திரு. கே.எம்.என்.நானகங்க கொங்கா - அமுனுகம, இம்புல்கொட
எஸ். மொஸ்ஸெனா பேக்கர் - சோய்சா வீட்டு வளாகம், மொரட்டுவை
ஆர் . நிமல் ஜெயசிறி - தலுபிட்டிய கடவத்த
நிஹோஹேலா - ஹீனதிக்கும்பூரா, பலா
எல்ஜி தயாசிறி - வெகுகுமாரா ரோடு, பலாவ

0 comments :

Copyright www.ilankainet.com All right reserved.
Designed and Hosted By : ilankainet.com
To contact us : ilankainet@gmail.com