Sunday, November 4, 2018

நான்கு அமைச்சர்கள் பதிவிப்பிரமானம்.

புதிய அரசில் மேலும் நான்கு அமைச்சர்கள் இன்று ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் பதவிப்பிரமானம் செய்துகொண்டுள்ளனர். புதிய அமைச்சரவை மாற்றங்களின் படி 2 புதிய அமைச்சர்கள், 1 இராஜாங்க அமைச்சர் மற்றும் 1 பிரதி அமைச்சர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களின் விபரம் பின்வருமாறு,

அமைச்சர்கள்

பெரு நகர மற்றும் மேல்மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு - தினேஸ் குணவர்தன

தேசிய ஒருமைப்பாடு, நல்லிணக்கம் மற்றும் அரச கரும மொழிகள் அமைச்சு - வாசுதேவ நாணயக்கார

இராஜங்க அமைச்சா்

வெகுசன ஊடகம் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சு - கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல

பிரதி அமைச்சா்

கலாச்சாரம், உள்ளக அலுவல்கள் மற்றும் வடமேல் அபிவிருத்து அமைச்சு - அசோக பிரியந்த

0 comments :

Copyright www.ilankainet.com All right reserved.
Designed and Hosted By : ilankainet.com
To contact us : ilankainet@gmail.com