Friday, June 29, 2012

எஸ்.பி. பந்துல மற்றும் ஆணைக்குழுத் தலைவரை பதவி நீக்குங்கள்- ஜனாதிபதியிடம் பியசிரி

உயர் கல்வி அமைச்சர் எஸ். பி. திசநாயக்கா, கல்வி அமைச்சர் பந்துல குணவர்தனா மற்றும் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுத் தலைவர் ஆகியோரைப் பதவியில் இருந்து விலக்குமாறு ஜனாதிபதியிடம் கேட்டிருப்பதாக தேசிய விடுதலை முனணியின் அரசியல் பீட உறுப்பினர் பியசிறி விஜேநாயக்கா தெரிவித்துள்ளார்.

பெலவத்தையில் நடாதிய ஊடக மாநாட்டில் அவர் இதனைக் தெரிவித்துள்ளார்.

0 comments :

Copyright www.ilankainet.com All right reserved.
Designed and Hosted By : ilankainet.com
To contact us : ilankainet@gmail.com