Tuesday, November 11, 2008

முல்லைத்தீவு குமுழமுனைக் கிராமத்தின் ஒரு பகுதி படையினரின் கட்டுப்படாட்டில்.முல்லைத்தீவு காட்டுப்பகுதியினூடாக முன்னேறி வருகின்ற 59ம் படைப்பிரிவினர் புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த குமுழமுனைப் பிரதேசத்தின் ஒர் பகுதியை இன்று பிற்பகல் தமது கட்டுப்பாட்டினுள் கொண்டுவந்துள்ளனர். தண்ணிமுறிப்புக்குளத்திற்கும் குமுளமுனைக்கும் இடையிலான பாதையின் ஒருபகுதியை தமது கட்டுப்பாட்டினுள் கொண்டுவந்திருந்த படையினர் தமது வியூகங்களுடன் முன்னேறி தற்போது. குமுளமுனையினை கைப்பற்றியிருப்பதாகவும் இது புலிகளின் இதயபூமியான முல்லைத்தீவில் இருந்து 13கிலோமீற்றர் தூரத்தில் உள்ளதாகவும் பாதுகாப்புதரப்பினர் தெரிவிக்கின்றனர்.

0 comments :

Copyright www.ilankainet.com All right reserved.
Designed and Hosted By : ilankainet.com
To contact us : ilankainet@gmail.com