Thursday, October 16, 2008

புலிகள் வசமிருந்த மன்னியன்குளம் பகுதியும் படையினர் வசம் வீழ்ந்துள்ளது.

கிளிநொச்சியை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற 58ம் படைபிரிவினரிடம் புலிகளின் மிகவும் பலமான பிரதேசங்களில் ஒன்றாக விளங்கிய மன்னியன்குளம் பிரதேசம் வீழ்ந்துள்ளது. நாச்சிக்குடாவில் இருந்து 13.5 கிலோமீற்றர் தொலைவில் உள்ள இங்கு நிலைகொண்டுள்ள படையினர் தமது பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைப் பலப்படுத்தி வருவதாக இராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

0 comments :

Copyright www.ilankainet.com All right reserved.
Designed and Hosted By : ilankainet.com
To contact us : ilankainet@gmail.com